Tahun Kategori Status
 
  Tajuk Sub-Kategori      
           
Tajuk Rujukan Surat Tarikh Status Pekeliling
Pindaan Kepada Surat Arahan KPKR Bil 21/2013 -Garis Panduan Urusan Mengiklan Tender SA KPKR Bil. 5/2015 10/03/2015 Aktif
Panduan Proses Adjudikasi SA KPKR Bil. 3/2015 04/03/2015 Aktif
Penetapan Norma Tempoh Pembinaan Projek SA KPKR Bil. 4/2015 10/02/2015 Aktif
Pemakaian Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) Dalam Sistem Kerja JKR Malaysia SA KPKR Bil. 2/2015 30/01/2015 Aktif
Garis Panduan Mewujudkan Dan Melaksanakan Sistem Pengurusan Tenaga (SPT) Bagi Bangunan-bangunan Kerajaan SA KPKR Bil. 1/2015 09/01/2015 Aktif
Arahan Penggunaan Standard "Drawings For Road Works Section 8 - Traffic Signal System" SA KPKR Bil.19/2014 28/10/2014 Aktif
Arahan Penggunaan Manual Fasiliti Keselamatan Jalan SA KPKR Bil.18/2014 28/10/2014 Aktif
Arahan Penggunaan "A Guide To The Visual Assessment Of Concrete Pavement" SA KPKR Bil.20/2014 28/10/2014 Aktif
Penjadualan Kerja Peringkat Pra Pembinaan Bangunan SA KPKR Bil.17/2014 27/10/2014 Aktif
Dasar Latihan Dan Pembangunan Kompetensi (Pindaan 2014) SA KPKR Bil.16/2014 27/10/2014 Aktif
     
Paparan arahan & pekeliling KPKR 71 hingga 80  daripada 353