Tahun Kategori Status
 
  Tajuk Sub-Kategori      
           
Tajuk Rujukan Surat Tarikh Status Pekeliling
Penjadualan Kerja Peringkat Pra Pembinaan Bangunan SA KPKR Bil.17/2014 27/10/2014 Aktif
Dasar Latihan Dan Pembangunan Kompetensi (Pindaan 2014) SA KPKR Bil.16/2014 27/10/2014 Aktif
Pemakaian Dokumen GarisPanduan Penjadualan Projek Bagi Pelaksanaan Projek Di Peringkat Pembinaan SA KPKR Bil.15/2014 22/07/2014 Aktif
Pelaksanaan Pengurusan Risiko (Enterprise Risk Management-ERM) Di Jabatan Kerja Raya Malaysia SA KPKR Bil.14/2014 08/07/2014 Aktif
Piagam Pelanggan JKR Malaysia SA KPKR Bil.13/2014 08/05/2014 Aktif
Panduan Pelaksanaan Kerja-kerja Melalui Wang Peruntukan Sementara dan Wang Kos Prima SAKPKR Bil. 12/2014 05/05/2014 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2013-S17: Section 17- Site Investigation SAKPKR Bil.11/2014 23/04/2014 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2013-S3 : Section 3 - Drainage Works SAKPKR Bil.10/2014 23/04/2014 Aktif
Peringatan Berkaitan Dengan Bayaran Bahan-Bahan Binaan Di Luar Tapak Bina (Material Off Site) Edaran 2014 18/04/2014 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2013-S16: Section 16- Slope Stabilisation SAKPKR Bil.7/2014 28/03/2014 Aktif
     
Paparan arahan & pekeliling KPKR 71 hingga 80  daripada 345