Tahun Kategori Status
 
  Tajuk Sub-Kategori      
           
Tajuk Rujukan Surat Tarikh Status Pekeliling
Bayaran Kemajuan Kepada Kontraktor Gred G1 Bagi Kerja Sebut Harga JKR.KPKR.113.020.050/03 Jld.4 (18) 11/03/2013 Aktif
Piawaian JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur Dan Aset Kejuruteraan Surat Arahan KPKR Bil. 1/2013 10/01/2013 Aktif
Pelaksanaan Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Kumpulan IKRAM Sdn. Bhd. Kepada Kerajaan Selepas Tamat Tempoh Perjanjian Konsesi Surat Arahan KPKR Bil. 2/2013 10/01/2013 Aktif
Panduan Penilaian Tender Kerja Semakan 2012. Surat Arahan KPKR Bil. 4/2013 10/01/2013 Aktif
Pegawai Yang Diberi Kuasa Untuk Melantik Jawatankuasa Pra-Kelayakan Dan Jawatankuasa Penyediaan Kehendak Kerajaan Bagi Projek Reka Dan Bina Surat Arahan KPKR Bil. 3/2013 10/01/2013 Mansuh
Pindaan Kepada Surat Arahan KPKR Bil.9/2011 Dan Bil.13/2011 (Tempoh Bayaran Bagi Kontrak Kerja) Surat Arahan KPKR Bil. 26/2012 30/11/2012 Aktif
Arahan Penggunaan Nota Teknik (Jalan) 27/2012: Terminologi Jalan Surat Arahan KPKR Bil. 25/2012 28/11/2012 Aktif
Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih (PeDATA) Untuk Bangunan Kerajaan Persekutuan Surat Arahan KPKR Bil. 24/2012 28/11/2012 Aktif
Garis Panduan Kos Kitaran Hayat - Life Cycle Cost (LCC) Surat Arahan KPKR Bil. 23/2012 07/11/2012 Aktif
Garispanduan Rekabentuk Kebolehsenggaraan i. Aset Kejuruteraan Elektrik - Bilik Suis Voltan Rendah ii. Aset Kejuruteraan Mekanikal - Sistem Penyaman Udara iii. Aset Kejuruteraan Mekanikal - Sistem Lif Surat Arahan KPKR Bil. 21/2012 30/10/2012 Aktif
     
Paparan arahan & pekeliling KPKR 71 hingga 80  daripada 316