Tahun Kategori Status
 
  Tajuk Sub-Kategori      
           
Tajuk Rujukan Surat Tarikh Status Pekeliling
Arahan Penggunaan "Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2011-S7: Road Lighting" Surat Arahan KPKR Bil. 19/2012 13/09/2012 Aktif
Garis Panduan Pelupusan Struktur Binaan (Bangunan) Surat Arahan KPKR Bil. 18/2012 07/09/2012 Aktif
Garis Panduan Pelupusan Komponen Binaan Surat Arahan KPKR Bil. 17/2012 07/09/2012 Aktif
Arahan Penggunaan ATJ 2E/87 (Pindaan 2011): Guide Signs Design And Application Surat Arahan KPKR BIL. 16/2012 04/09/2012 Aktif
Garis Panduan Lukisan Terukur (Pelan Susun Atur Ruang) Surat Arahan KPKR Bil.15/2012 15/08/2012 Aktif
Prosedur Baru Penutupan Akaun Bagi Projek JKR Surat Arahan KPKR Bil.14/2012 30/07/2012 Aktif
Arahan Penggunaan : Garis Panduan 'Design Guide For Alternative Pavement Structures (Low-Volume Roads)' Surat Arahan KPKR Bil.13/2012 28/06/2012 Aktif
Pemakaian Prosidur Dan Panduan Pengalihan Utiliti Bagi Program Dan Projek-Projek Jalan Di Dalam RMK10 Pindaan Kepada Surat Arahan KPKR Bil.5/2011 22/06/2012 Aktif
Prosedur Perolehan Perkhidmatan Pengiklanan Projek JKR Surat Arahan KPKR Bil. 12/2012 07/06/2012 Aktif
Panduan Pelaksanaan Kerja-Kerja Melalui Wang Peruntukan Sementara Dan Wang Kos Prima Surat Arahan KPKR Bil. 11/2012 26/04/2012 Mansuh
     
Paparan arahan & pekeliling KPKR 71 hingga 80  daripada 303