Tahun Kategori Status
 
  Tajuk Sub-Kategori      
           
Tajuk Rujukan Surat Tarikh Status Pekeliling
Pemakaian Papan Tanda Projek Piawai Baru JKR (1 Malaysia) Surat Arahan KPKR Bil.4/2012 10/02/2012 Aktif
Dasar Penempatan Dan Pembangunan Kerjaya. Surat Arahan KPKR Bil.3/2012 02/02/2012 Aktif
Dasar Latihan Dan Pembangunan Kompetensi. Surat Arahan KPKR Bil.2/2012 02/02/2012 Aktif
(1)Spesifikasi Untuk Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Bagi Kerja-Kerja Kejuruteraan Pembinaan 2011; (2)Senarai Kuantiti Untuk Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. Surat Arahan KPKR Bil.1/2012 05/01/2012 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2010-S10: Piling Works Surat Arahan KPKR Bil.16/2011 14/12/2011 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works (i) JKR/SPJ/2008-S8: Traffic Signal System, (ii) JKR/SPJ/2008-S9: Concrete Surat Arahan KPKR Bil.15/2011 21/11/2011 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2008-S4: Flexible Pavement Surat Arahan KPKR Bil.14/2011 21/11/2011 Aktif
Penambahbaikan Kepada Prosedur Penyediaan Bayaran Bagi Kontrak Kerja Surat Arahan KPKR Bil.13/2011 12/10/2011 Aktif
Penambahbaikan Kepada Tatacara Penyediaan Dokumen Kontrak Surat Arahan KPKR Bil.12/2011 22/09/2011 Aktif
Panduan Pelaksanaan Perolehan Perkhidmatan Perunding Surat Arahan KPKR Bil.11/2011 21/09/2011 Aktif
     
Paparan arahan & pekeliling KPKR 71 hingga 80  daripada 288