Tahun Kategori Status
 
  Tajuk Sub-Kategori      
           
Tajuk Rujukan Surat Tarikh Status Pekeliling
Panduan Pelaksanaan Kerja-kerja Melalui Wang Peruntukan Sementara dan Wang Kos Prima SAKPKR Bil. 12/2014 05/05/2014 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2013-S17: Section 17- Site Investigation SAKPKR Bil.11/2014 23/04/2014 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2013-S3 : Section 3 - Drainage Works SAKPKR Bil.10/2014 23/04/2014 Aktif
Peringatan Berkaitan Dengan Bayaran Bahan-Bahan Binaan Di Luar Tapak Bina (Material Off Site) Edaran 2014 18/04/2014 Aktif
Pemakaian Dokumen Value Engineering Application Guidelines For Public Projects Bagi Pelaksanaan Kejuruteraan Nilai Untuk Projek Kerajaan SAKPKR Bil.8/2014 28/03/2014 Aktif
Arahan Penggunaan Standard Specification For Road Works JKR/SPJ/2013-S16: Section 16- Slope Stabilisation SAKPKR Bil.7/2014 28/03/2014 Aktif
Spesifikasi Standard Untuk Kerja Bangunan (Edisi 2014) SAKPKR Bil.9/2014 28/03/2014 Aktif
Arahan Penggunaan ATJ 7/85 (Pindaan 2014) : Garis Panduan Untuk Penyediaan Pelan Pengambilan Tanah Bagi Projek Jalan Persekutuan SAKPKR Bil.6/2014 19/03/2014 Aktif
Garis Panduan Pemeriksaan Dan Penilaian Keadaan Bangunan Bagi Tujuan Penarafan Bangunan Sedia Ada SAKPKR Bil.5/2014 28/02/2014 Aktif
Arahan Penggunaan ATJ 28/2013: Design Checklist For Road Projects SAKPKR Bil.4/2014 06/02/2014 Aktif
     
Paparan arahan & pekeliling KPKR 71 hingga 80  daripada 342