Semua Pengarah Cawangan
Semua Pengarah Kerja Raya Negeri
Pengarah Kerja Raya JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pengarah Kerja Raya JKR Wilayah Persekutuan Labuan
Semua Pengarah Bekalan Air
Semua Ketua Unit Khas
Pengarah Unit Projek Turnkey
Pengetua Pusat Latihan JKR
Ketua Jurutera Jentera JKR Woksyop Persekutuan


Tuan-tuan,

SURAT PEKELILING KPKR BIL. 5/1987

Panduan Bagi Penyediaan Dan Penyelarasan Ringkasan Tender (Summary of Tender) Untuk Kontrak Yang Berasaskan Kepada Pelan-pelan Dan Spesifikasi

Sebagaimana yang tuan sedia maklum, di dalam Syarat-syarat Kontrak Borang JKR 203 (Sem. 10/83) untuk kontrak yang berasaskan kepada Pelan-pelan dan Spesifikasi, Ringkasan Tender telah dijadikan sebahagian daripada Dokumen Kontrak. Oleh itu ianya hendaklah disediakan dengan lebih teliti dan harga-harga di dalamnya yang ditawarkan oleh Kontraktor hendaklah diselaraskan (rationalised) sepenuhnya dengan kadar-kadar harga dalam Jadual Kadar Harga.

2. Penyediaan Ringkasan Tender

3. Penyelarasan (Rationalisation) Harga-harga dalam Ringkasan Tender 4. Surat Pekeliling ini berkuatkuasa dengan serta merta.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

tt
(IR. DATO' TALHA BIN HJ. MOHD. HASHIM)
Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia.


s.k.
 
1. Ketua Setiausaha,
Kementerian Kewangan Malaysia (Bahagian Pengurusan Kontrak dan Bekalan), 
Jalan Duta,
50480 Kuala Lumpur.
2. Pengarah, 
Pusat Penyelarasan Khidmat Kontraktor-kontraktor Bumiputera, 
(PUSAKABUMI) Tingkat 15 - 17, 
Bangunan Sri Mara, 
232, Jalan Tuanku Abdul Rahman,
50100 Kuala Lumpur.
3. Ketua Setiausaha, 
Kementerian kerja Raya,
(Bahagian Kontrak dan Penyertaan Bumiputera) Jalan Mahameru, 
50582 Kuala Lumpur.
4. Ketua Pengarah,
Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia, 
(MAMPU) Bangunan PKNS, 
Jalan Raja Laut, 
50350 Kuala Lumpur.
5. Ketua Pengarah, 
Unit Perancang Ekonomi, 
Jabatan Perdana Menteri,
Jalan Dato Onn, 
50480 Kuala Lumpur.
6. Ketua Seksyen Audit Kewangan,
Pejabat Ketua Audit Negara, 
Kementerian Kerja Raya,
(Bangunan Lama JKR),
50582 Kuala Lumpur.
7. Ketua Pengarah, 
Unit Penyelarasan dan Perlaksanaan, 
Jabatan Perdana Menteri, 
Jalan Dato Onn, 
50480 Kuala Lumpur.
8. Ketua Pengarah, 
Jabatan Parit dan Taliair Jalan Mahameru, 
50582 Kuala Lumpur. (U/p Cawangan Ukur Bahan)
9. Ketua Unit Audit Dalam 
Kementerian Kerja Raya
50582 Kuala Lumpur. 
10. Semua Jurutera Daerah
11. Semua Jurutera Bekalan Air Daerah

12. Penolong Pengarah (Jentera) Negeri.