Semua Pengarah Cawangan
Semua Pengarah Kerja Raya Negeri
Pengarah Kerja Raya JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pengarah Kerja Raya JKR Wilayah Persekutuan Labuan
Semua Pengarah Bekalan Air
Semua Ketua Unit Khas
Pengarah Unit Perlaksanaan Projek Turnkey
Pengarah Institut Latihan dan Penyelidikan JKR Malaysia
Ketua Jurutera Jentera JKR Woksyop Persekutuan
Semua Jurutera Daerah Semua Jurutera Daerah Bekalan Air


Tuan-tuan,

Surat Pekeliling KPKR Bil. 12/1988
Wang Kos Prima - Pelarasan bagi Keuntungan dan Layanan


1.0 Pendahuluan

2.0 Penyediaan Dokumen Tender 3.0 Pelarasan bagi keuntungan 4.0 Pelarasan bagi layanan (Attendance) 5.0 Pelarasan bagi keuntungan dan layanan sekiranya kerja Wang Kos Prima dilaksanakan oleh kontraktor utama 6.0 Pembatalan Surat Pekeliling 7.0 Tarikh kuatkuasa Sekian, harap maklum.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

" CINTAILAH BAHASA KITA"

tt
(DATO' IR. TALHA BIN HJ. MOHD. HASHIM)
Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia


s.k.