Semua Pengarah Cawangan
Semua Pengarah Kerja Raya Negeri
Pengarah Kerja Raya JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Pengarah Kerja Raya JKR Wilayah Persekutuan Labuan
Semua Pengarah Bekalan Air
Semua Ketua Unit Khas
Pengarah Unit Pengurusan Projek Turnkey
Ketua Jurutera Jentera JKR Woksyop Wilayah Persekutuan
Pengetua Pusat Latihan JKR


Tuan-tuan,

SURAT PEKELILING KPKR BIL. 9/1987

Penggunaan Kuarters Piawai Baru JKR

Berhubung dengan perkara di atas adalah dimaklumkan bahawa semua lukisan Kuarters Piawai Baru JKR telah siap dan sedia untuk digunakan.

2. Jenis-jenis kuarteras yang dimaksudkan adalah :-
 
2.1 Kelas 
C
Sebuah
Berkembar
2.2 Kelas 
D
Sebuah
Berkembar
2.3 Kelas
E
Sebuah
Berkembar
2.4 Kelas
F
Teres
2.5 Kelas
G
Pangsa
2.6 Kelas 
H1
H2
Pangsa
Pangsa

3. Bersama-sama ini disertakan satu perenggu lukisan 'Process negative' bagi setiap satu jenis kuarters berkenaan untuk kegunaan pihak tuan.

4. Peraturan-peraturan berikut hendaklah diikuti apabila menggunakan Kuarters Piawai Baru ini :-

Sekian. Terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

tt
(IR. DATO' TALHA BIN HJ. MOHD. HASHIM)
Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia.


NB

Lukisan-lukisan diberi kepada semua Pengarah dan Ketua Unit sahaja.

s.k.
 
1. Ketua Setiausaha,
Kementerian Kewangan Malaysia (Bahagian Pengurusan Kontrak dan Bekalan), 
Jalan Duta, 
50592 Kuala Lumpur. (u/p: Puan Rohani bt. Yaacob)
2. Pengarah, 
Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) Jabatan Perdana Menteri, 
Tingkat 15 - 17, Bangunan Sri Mara,
232, Jalan Tuanku Abdul Rahman, 
50100 Kuala Lumpur.
3. Ketua Setiausaha, 
Kementerian kerja Raya, 
(Bahagian Kontrak, Penyelenggaraan dan Bumiputera) Jalan Mahameru, 
50582 Kuala Lumpur.
4. Ketua Pengarah, 
Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia,
(MAMPU) Bangunan PKNS, 
Jalan Raja Laut, 
50350 Kuala Lumpur.
5. Ketua Pengarah,
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri, 
Jalan Dato Onn, 
50480 Kuala Lumpur.
6. Ketua Seksyen Audit Kewangan,
Pejabat Ketua Audit Negara, 
Kementerian Kerja Raya, 
(Bangunan Lama JKR),
50582 Kuala Lumpur.
7. Ketua Pengarah,
Unit Penyelarasan dan Perlaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri, 
Jalan Dato Onn, 
50480 Kuala Lumpur.
8. Ketua Pengarah, 
Jabatan Parit dan Taliair 
Jalan Mahameru, 
50582 Kuala Lumpur.
9. Ketua Unit Audit Dalam Kementerian Kerja Raya
50582 Kuala Lumpur. 
10. Semua Jurutera Daerah
11. Semua Jurutera Bekalan Air Daerah

12. Penolong Pengarah (Jentera) Negeri.