Berita & Pengumuman

Pelancaran Standard Specifications For Building Works 2014
mula dipaparkan pada 01/04/2014

Pada 28 Mac 2014, pelancaran buku SPECS 2014 (Standard Specifications For Building Works 2014) telah berlangsung dengan jayanya dengan dirasmikan oleh Ketua Pengarah Kerja Raya, Y. Bhg. Dato’ Seri Ir. Hj. Mohd Noor bin Yaacob. Berikut adalah pautan laporan penuh pelancaran :

Laporan

Berita Terdahulu

Senarai Kekosongan Jawatan 

Ruangan khas Kekosongan Jawatan telah diwujudkan bagi memaparkan kekosongan jawatan mengikut gred (jika ada) dan senarai butiran terperinci bagi gred yang berkaitan. Sila klik di sini.

Kempen KIK CKUB 

Kempen Kesedaran Membudayakan Inovasi & Kreativiti (KIK) CKUB sedang dijalankan bagi menggalakkan Warga CKUB membudayakan inovasi di tempat kerja masing-masing. Maklumat lanjut ...

Perkhidmatan dan Kepakaran CKUB

Pentadbiran Kontrak

Memberikan khidmat nasihat ke atas perkara-perkara dan masalah-masalah dan yang berkaitan dengan pentadbiran kontrak.

Perolehan Kontrak

Memberi khidmat nasihat tentang keurusetiaan tender & kontrak dan menyelaras pemilihan projek dan urusan tender projek Kerajaaan.

Penerbitan CKUB

Menerbitkan dokumen, spesifikasi standard, nota bagi membantu warga Ukur Bahan dan JKR di dalam menjalankan tugas.

Pakej ICT Ukur Bahan

Membangun, menyenggara dan memantau pembangunan pakej-pakej berkomputer yang berkaitan dengan Ukur Bahan.

Perundangan Kontrak

Memberi khidmat nasihat dalam merumus polisi dan penyediaan surat pekeliling dan panduan berhubung tender dan kontrak.

Maklumat Kos

Menjalankan penyelidikan dan menerbitkan maklumat kos binaan untuk kegunaan JKR dan agensi Kerajaan lain.

Pengurusan Am

Menguruskan hal-hal perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran am pejabat, kewangan dan perolehan & penyenggaran inventori pejabat

Perkhidmatan Atas Talian

 

Rates Online (RATOL)

Dapatkan senarai maklumat kos item utama kerja-kerja bangunan di laman Rates Online (RATOL) yang dikemaskini dari masa ke semasa.

 

e-Kerosakan Komputer

Warga CKUB yang menghadapi sebarang masalah dengan komputer kini boleh melaporkan masalah tersebut melalui laman e-Kerosakan Komputer.

 

Laman Keputusan Tender

Laman interaktif Keputusan Tender untuk pengguna yang berdaftar mengemaskini maklumat keputusan tender projek di bawah seliaan JKR

     
     

Antara yang menarik @ CKUB

Mesyuarat Ketua-Ketua Unit Ukur Bahan Bil 1/2013

mula dipaparkan pada 2 Mei 2013

Cawangan Kontrak & Ukur Bahan , Ibu Pejabat JKR dengan kerjasama JKR Negeri Kelantan telah menganjurkan Mesyuara Ketua-Ketua Unit Ukur Bahan (MKU) pada 15-16hb April 2013 di Hotel Renaissance, Kota Bharu, Kelantan. Ketua Pengarah Kerja Raya, Y.Bhg. Dato' Seri Ir. Haji Mohd Noor Bin Yaacob telah merasmikan mesyuarat dan seterusnya mempengerusikan sesi dialog bersama peserta mesyuarat. Berikut adalah pautan penuh mesyuarat :

Mesyuarat Ketua-Ketua Unit Ukur Bahan Bil 1/2013

Rantaian Berkaitan