Berita & Pengumuman

Edaran Manual CEECA
mula dipaparkan pada 18/11/2015

Untuk makluman, Manual Civil Engineering Elemental Cost Analysis (CEECA) telah disediakan oleh CKUB JKR sebagai garis panduan bagi penyediaan Elemental Cost Analysis (ECA). Dengan adanya garis panduan ini, ECA dapat disediakan bagi tujuan pengumpulan data secara piawai bagi kerja-kerja jalan dan jambatan. Berikut adalah pautan dokumen :

Manual CEECA

Kumpulan Inovatif & Kreatif 

Ruangan khas bagi Kumpulan Inovatif & Kreatif telah diwujudkan bagi memastikan maklumat, perkembangan dan status KIK CKUB dapat disampaikan kepada warga CKUB. Untuk maklumat lanjut sila klik di sini.

FAQ Kontrak 

Ruangan khas bagi menghimpunkan soalan - soalan lazim berkaitan pentadbiran dan hal - hal kontrak. Maklumat lanjut ...

Perkhidmatan dan Kepakaran CKUB

Pentadbiran Kontrak

Memberikan khidmat nasihat ke atas perkara-perkara dan masalah-masalah dan yang berkaitan dengan pentadbiran kontrak.

Perolehan Kontrak

Memberi khidmat nasihat tentang keurusetiaan tender & kontrak dan menyelaras pemilihan projek dan urusan tender projek Kerajaaan.

Penerbitan CKUB

Menerbitkan dokumen, spesifikasi standard, nota bagi membantu warga Ukur Bahan dan JKR di dalam menjalankan tugas.

Pakej ICT Ukur Bahan

Membangun, menyenggara dan memantau pembangunan pakej-pakej berkomputer yang berkaitan dengan Ukur Bahan.

Soal Jawab Kontrak

Memberi khidmat nasihat dalam merumus polisi dan penyediaan surat pekeliling dan panduan berhubung tender dan kontrak.

Maklumat Kos

Menjalankan penyelidikan dan menerbitkan maklumat kos binaan untuk kegunaan JKR dan agensi Kerajaan lain.

Pengurusan Am

Menguruskan hal-hal perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran am pejabat, kewangan dan perolehan & penyenggaran inventori pejabat

Perkhidmatan Atas Talian

 

Rates Online (RATOL)

Dapatkan senarai maklumat kos item utama kerja-kerja bangunan di laman Rates Online (RATOL) yang dikemaskini dari masa ke semasa.

 

e-Kerosakan Komputer

Warga CKUB yang menghadapi sebarang masalah dengan komputer kini boleh melaporkan masalah tersebut melalui laman e-Kerosakan Komputer.

 

Laman Keputusan Tender

Laman interaktif Keputusan Tender untuk pengguna yang berdaftar mengemaskini maklumat keputusan tender projek di bawah seliaan JKR

     
     

 

Portal PWCIC

Portal yang menyediakan maklumat data kos berpusat seperti maklumat kos berkaitan bahan binaan, mesin dan kadar buruh.

 

Portal PCE Premo

Portal interaktif bagi membuat analisa data daripada Elemental Cost Analysis (ECA).

 

Sistem Rekod Perjawatan

Kekosongan Jawatan bagi Disiplin Ukur Bahan kini boleh disemak secara atas talian