Berita & Pengumuman

Surat Arahan KPKR Bil 10/2015 - Garis Panduan Pelaksanaan Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) 2014 Bagi Perolehan Kerja Kerajaan
mula dipaparkan pada 25/05/2015

Untuk makluman, Surat Arahan KPKR Bil 10/2015 - Garis Panduan Pelaksanaan Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) 2014 Bagi Perolehan Kerja Kerajaan telah dikeluarkan. Berikut adalah pautan muat turun surat arahan yang dimaksudkan:

SAKPKR Bil 10/2015

Berita Terdahulu

Senarai Kekosongan Jawatan 

Ruangan khas Kekosongan Jawatan telah diwujudkan bagi memaparkan kekosongan jawatan mengikut gred (jika ada) dan senarai butiran terperinci bagi gred yang berkaitan. Sila klik di sini.

FAQ Kontrak 

Ruangan khas bagi menghimpunkan soalan - soalan lazim berkaitan pentadbiran dan hal - hal kontrak. Maklumat lanjut ...

Perkhidmatan dan Kepakaran CKUB

Pentadbiran Kontrak

Memberikan khidmat nasihat ke atas perkara-perkara dan masalah-masalah dan yang berkaitan dengan pentadbiran kontrak.

Perolehan Kontrak

Memberi khidmat nasihat tentang keurusetiaan tender & kontrak dan menyelaras pemilihan projek dan urusan tender projek Kerajaaan.

Penerbitan CKUB

Menerbitkan dokumen, spesifikasi standard, nota bagi membantu warga Ukur Bahan dan JKR di dalam menjalankan tugas.

Pakej ICT Ukur Bahan

Membangun, menyenggara dan memantau pembangunan pakej-pakej berkomputer yang berkaitan dengan Ukur Bahan.

Soal Jawab Kontrak

Memberi khidmat nasihat dalam merumus polisi dan penyediaan surat pekeliling dan panduan berhubung tender dan kontrak.

Maklumat Kos

Menjalankan penyelidikan dan menerbitkan maklumat kos binaan untuk kegunaan JKR dan agensi Kerajaan lain.

Pengurusan Am

Menguruskan hal-hal perkhidmatan, perjawatan, pentadbiran am pejabat, kewangan dan perolehan & penyenggaran inventori pejabat

Perkhidmatan Atas Talian

 

Rates Online (RATOL)

Dapatkan senarai maklumat kos item utama kerja-kerja bangunan di laman Rates Online (RATOL) yang dikemaskini dari masa ke semasa.

 

e-Kerosakan Komputer

Warga CKUB yang menghadapi sebarang masalah dengan komputer kini boleh melaporkan masalah tersebut melalui laman e-Kerosakan Komputer.

 

Laman Keputusan Tender

Laman interaktif Keputusan Tender untuk pengguna yang berdaftar mengemaskini maklumat keputusan tender projek di bawah seliaan JKR

     
     

Antara yang menarik @ CKUB

Mesyuarat Ketua-Ketua Unit Ukur Bahan Bil 1/2014

mula dipaparkan pada Mac 2014

Cawangan Kontrak & Ukur Bahan , Ibu Pejabat JKR dengan kerjasama JKR Negeri Johor telah menganjurkan Mesyuara Ketua-Ketua Unit Ukur Bahan (MKU) pada 10-12hb Mac 2014 di Hotel KSL, Johor Bahru, Johor. Ketua Pengarah Kerja Raya, Y.Bhg. Dato' Seri Ir. Haji Mohd Noor Bin Yaacob telah merasmikan mesyuarat dan seterusnya mempengerusikan sesi dialog bersama peserta mesyuarat. Mesyuarat ini telah berlangsung dengan jayanya.


Rantaian Berkaitan