News & Updates

  Pengemaskinian Sistem Rates Online oleh Unit Kos, BTKK
 
4 Jul 2008 : Unit Kos BTKK sedang di dalam proses pengemaskinian maklumat kos RATOL. Sebarang pertanyaan boleh ...(more)
  Previous News
Pengemaskinian Sistem Rates Online oleh Unit Kos, BTKK

KPKR Circulars

Panduan Pelaksanaan Kerja-kerja Pakar dan Perbelanjaan Wang Peruntukan Sementara (WPS).
Panduan Penilaian Tender Kerja – Perakuan Tender Kepada Lembaga Perolehan
Panduan Bagi Memproses Tuntutan Kontraktor

Laman Web JKR
Laman Web KKR
Laman Web CIDB
 

What is Rate Online?

-
Rate Online provide current average tendered rates to assist in preparation of cost estimates.
-
Cost data are derived from BQ rates of shortlisted tenderers.
-
The mean represent the average tendered rates.

  Start using Rate Online - Please select a Cost Element

             

Cost Information

•  Jadual Kadar Harga Bagi Kerja-kerja Kecil dan Memperbaiki
•  Buku Kos Purata Semeter Persegi Kerja-kerja Pembinaan Bangunan
•  Jadual Kadar Harga Kerja-Kerja Bangunan Berasaskan Lukisan Dan Spesifikasi
•  Jadual Kadar Harga Penyiasatan Tapak
•  Jadual Kadar Kerja Kejuruteraan Awam Dan Bangunan Tahun 2016
 
 
Forum & Discussion Cost Information KPKR Circulars Introduction to RATOL