SURAT PEKELILING KPKR

 

Bil.
No. Rujukan

Tajuk

Tarikh

 

 

1.  PEROLEHAN  SECARA UNDI/PUSINGAN
 

 
       

1

(9) dlm.JKR.KPKR.020.050/3

Jadual Kadar Harga Untuk Penyelenggaraan Elektrik Dan Kerja-Kerja Kecil Elektrik Keluaran Tahun 2006 [Jkh(E)2006]

31.05.2006

2

(65) dlm JKR.KPKR:020.050/03 Klt.5

Panduan Pelaksanaan Kerja-Kerja Pakar dan Perbelanjaan Wang Peruntukan Sementara (WPS)

18.04.2003
 
       
       
3 (11)dlm. KPKR/PP/01/14/A31 SPKPKR Bil. 10/1988
Peraturan Mengenai Pembahagian Kerja-kerja Undian Segera / Kecemasan Yang Bernilai RM50,000.00 kebawah.
26.10.1988
       
       
Previous  |  Next ]     [ Up a level  |  First   |  Last ]     (Article 5 of 142)

This page is created with TreePad