Perolehan Secara Sebutharga

 


Bil.

No. Rujukan

Tajuk

Tarikh

 

 

 
2. PEROLEHAN  SECARA  SEBUTHARGA
 

 

1

S(K&B)(8.09)735/31-410Jld.3(19)

Bayaran Ke Atas Dokumen Sebutharga Jabatan Kerja Raya.

27.04.1996

2

S/K.KEW/PK/PP/1100/000000 /10 /31 Jld.3 (8)
Bil. 6 Tahun 1998

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1998.
Kenaikan Had Nilai Bagi Perolehan Kerja Secara Undian atau Sebutharga Daripada RM 50,000.00 kepada RM 100,000.00

05.08.1998

3

S/K.KEW/PK/PP/1100/000000 /10 /31 Jld.4 (16)
Bil. 2 Tahun 1999

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1999.
Had Nilai Perolehan, Kuasa, Tanggungjawab Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebutharga

15.02.1999.

4

K.KEW/PK/PP/1100/ 000000/10/31 Jld.10(4)
Bil. 2 Tahun 2001 - Tambahan Pertama SPP  Bil. 2Tahun 1999

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2001.
(Tambahan Pertama SPP Bil. 2 Tahun 1999)
Had Nilai Perolehan, Kuasa, Tanggungjawab Lembaga Perolehan dan Jawatankuasa Sebutharga.

12.03.2001

5

K.KEW/PK/PP/1100/ 000000/10/31 Jld.11(12)
Bil. 11 Tahun 2001 - Tambahan Kedua SPP Bil. 2 Tahun 1999

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 2001.
(Tambahan Kedua SPP Bil. 2 Tahun 1999)
Perubahan Had Nilai dan Kuasa Lembaga Perolehan Agensi.

21.09.2001

6

K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31  Jld.11(26)
Bil. 14 Tahun 2002

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 14 Tahun 2002
Kelas Pendaftaran Kontraktor Kerja Awam

14.10.2002

 

 

 

 

 

Previous  |  Next ]     [ Up a level  |  First   |  Last ]     (Article 10 of 41)

This page is created with TreePad