Wang Jaminan Pelaksanaan
 
Wang Jaminan Pelaksanaan sebagai Bon Pelaksanaan di mana potongan sebanyak sepuluh peratus (10%) daripada setiap bayaran interim dikenakan sehingga ia mencapai jumlah lima peratus (5%) Jumlah Harga KontrakSurat Arahan KPKR bil. (18)dlm.JKR:KPKR.020.050/03 Jld.2 bertarikh 21.10.1998.
Previous  |  Next ]     [ Up a level  |  First   |  Last ]     (Article 6 of 67)

This page is created with TreePad