Catatan Mesyuarat Tapak.doc
LAMPIRAN G
CATATAN MESYUARAT TAPAK
 
Maklumat Mesyuarat :
Bil. :
Tarikh Mesyuarat :
Waktu Mesyuarat Dimulakan :
Waktu Mesyuarat Ditamatkan :
Tarikh Mesyuarat Akan Datang :
 
Yang Hadir :
        Nama          Jawatan & Organisasi
        1.
        2.
        3.
        4.
 
Yang Tidak Hadir :
        Nama          Jawatan & Organisasi
        1.
        2.
        3.
        4.
 
Butir-butir Mengenai Kontrak :
 1. Laporan Kemajuan Kerja :
(Sila Lihat Lampiran 'G/1')
 
 • Penyata Bayaran Kemajuan :
 • (Sila Lihat LAmpiran 'G/2')
 •  
 • Jadual APP dan APK :
 • (Sila Lihat Lampiran 'G/3')
 •  
 • Jadual Lanjutan Masa :
 • (Sila Lihat Lampiran 'G/4')
 •  
   
  LAMPIRAN G (SAMB.)
  Butir-butir Mengenai Kontrak : (samb.)
   
 • Senarai Pemborong Kecil Yang Dilantik :
 • (Sila Lihat Lampiran 'G/5')
 •  
 • Kedudukan Pekerja Di Tapak Bina :
 • (Sila Lihat Lampiran 'G/6')
 •  
  MINIT MESYUARAT
   
  (a)         Ucapan Pengerusi
  (b)         Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu
  (c)         Perkara-perkara Yang Dibangkitkan Oleh JKR :
  (i)         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  (* Tarikh Perkara Mula          (* Nama Pegawai JKR/Kontraktor/
    Dibangkitkan)            Agensi Lain Yang Diarah
                               Mengambil Tindakan)
  (ii)          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
  (d)         Perkara-perkara Yang Dibangkitkan Oleh Kontraktor :
  (i)         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
  (ii)          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
   
   
   
   
   
  LAMPIRAN G (SAMB.)
   
   
   
  (e)         Perkara-perkara Yang Dibangkitkan Oleh Kontraktor-Kontraktor Kecil :
  (i)         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
  (ii)          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
  (f)         Hal-hal Lain :
  (i)         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
  (ii)          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  Tarikh : &&&&&&&&&&&&&&&&         Tindakan :         &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
   
   
  Disediakan oleh :                               Diluluskan oleh :
   
   
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&        &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  LAMPIRAN G (SAMB.)
   
  Edaran Minit :
   
  i)         Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Malaysia
          * (u.p. Setiausaha Bahagian Pembangunan)
          (1 salinan)
   
          * Bagi kontrak-kontrak di bawah peruntukkan Kementerian Kerja Raya Sahaja.
   
  ii)         Ketua Setiausaha/Ketua Pengarah Kementerian/Jabatan Berkenaan (bagi kontrak-kontrak di bawah Peruntukkan Agensi Pelanggan yang berkenaan)
          (1 salinan)
   
  iii)         Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia
          (u.p. Pengarah Pengurusan)
          (1 salinan)
   
  iv)         Pengarah Cawangan Yang Berkenaan
  (1 salinan)
   
  v)         Pengarah Cawangan Kontrak & Ukur Bahan
  (1 salinan)
   
  vi)         Pengarah Kerja Raya/Bekalan Air Negeri yang berkenaan.
          (1 salinan)
   
  vii)         Semua yang hadir dan tidak hadir untuk tindakan yang sewajar.
          (1 salinan).
  Previous  |  Next ]     [ Up a level  |  First   |  Last ]     (Article 45 of 67)

  This page is created with TreePad