Surat Arahan dan Pekeliling Pengarah CKUB

Anda berada di sini: Laman Utama >Surat Arahan dan Pekeliling Pengarah CKUB

Tarikh
Tajuk Surat Arahan dan Pekeliling
19 Oktober 2015

Manual Civil Engineering Elemental Cost Analysis (CEECA)

12 Februari 2015

Sebutharga Iklan Notis JKR Di Akhbar Untuk Tahun 2015

18 April 2014

Peringatan Berkaitan Dengan Bayaran Bahan-Bahan Binaan Di Luar Tapak Bina (Material Off Site)

30 Januari 2014

Sebutharga Iklan Notis JKR Di Akhbar Untuk Tahun 2014

18 Januari 2013

Sebutharga Iklan Notis JKR Di Akhbar Untuk Tahun 2013

19 Julai 2012

Pengurusan Risiko Untuk Penyediaan Dokumen Tender Berasaskan Senarai Kuantiti

7 Jun 2012

Sebutharga Iklan Notis JKR Di Akhbar

2 Mei 2012

Pemantauan Tempoh Sah Laku Jaminan Bank Bagi Wang Pendahuluan

28 Februari 2011

Perjanjian Tambahan Akibat Kelewatan Pihak Kerajaan Membuat Bayaran Kemajuan Bagi Kontrak Kerja

20 April 2010

Surat Arahan Bil. 2/2010 CKUB - Garis Panduan Penilaian Tender (Semakan April 2010)

17 Mac 2010

Surat Arahan Bil. 1/2010 CKUB - Garis Panduan Penilaian Tender Kerja (Semakan Disember 2009)
* telah dibatalkan dan digantikan dengan Garis Panduan Penilaian Tender (Semakan April 2010)

11 Disember 2009

Panduan Memasukkan Peruntukan Lukisan Koordinasi Dan Penyelaras Mekanikal Dan Elektrikal Di Dalam Dokumen Tender

2 Oktober 2009

Surat Arahan Bil 1/2009 CKUB - Senarai Semakan Dokumen Wajib/Sokongan dan Perlantikan Jawatankuasa Semakan Dokumen Wajib/Sokongan

13 Mei 2009

Penilaian Tender bagi Harga Tawaran yang lebih rendah dari (-) 15% dari Harga Mean Kerja Pembina

25 Julai 2008

Panduan Penyediaan Dokumen Kontrak Bagi Mengurangkan Bilangan Tempat Tandatangan

25 April 2008

Memo - Penyediaan Dokumen Kontrak