Kenyataan Sebut Harga JKR Malaysia


 
Paparan 1 - 18
back to top  
Tarikh Notis
Tajuk Sebut Harga
No Sebut Harga
Kod Bidang
PTJ
8/12/2011
X0341201000110006
221104 dan 221106
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
11/2/2011
X0341201000110007
210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
11/2/2011
X0341201000110008
210104
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
11/3/2011
X0341201000110009
210103 & 210104 & 210105 & 210106
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
11/3/2011
X0341201000110010
210101 &210102&210103& 210104& 210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
11/3/2011
X0341201000110011
210100 atau 210101 atau 210102 atau 210103
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
4/4/2011
X0341201000110001
210102 atau 210104
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
3/4/2011
X0341201000110002
210101 dan 210102 dan 210103 dan 210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
4/14/2011
X0341201000110004
210101 dan 210102 dan 210103 dan 210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
6/22/2011
X0341201000110005
210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
7/11/2012
X0341201000120002
210103
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
7/11/2012
X0341201000120003
210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
7/11/2012
X0341201000120004
210104
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
8/28/2012
X0341201000120010
221301&221302&221303&221304
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
8/28/2012
X0341201000120010
221301&221302&221303&221304
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
9/11/2012
X0341201000120011
210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
9/11/2012
X0341201000120012
210101 ATAU 210102
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
9/11/2012
X0341201000120013
210103 atau 210104
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT