Kenyataan e-Bidding JKR Malaysia


 
Paparan 1 - 13
back to top  
Tarikh Notis
Tajuk e-Bidding
No e-Bidding
Kod Bidang
PTJ
8/11/2011
B0341201000110010
210101&210102&210103&210104&210105&210106
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
10/5/2011
B0341201000110017
210105 (Other Computer Related Services)
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
10/5/2011
B0341201000110018
210101&210102&210103&210104&210105&210106
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
9/9/2011
B034120100010012
210104&210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
9/9/2011
B0341201000110011
210104 & 210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
10/13/2011
B0341201000110019
210103&210104&210105&210106
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
10/13/2011
B0341201000110020
210103&210104&210105&210106
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
6/28/2011
B0341201000110007
210101 dan 210102 dan 210103 dan 210104 dan 210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
5/6/2011
B0341201000110002
210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
9/12/2011
B0341201000110014
210104 dan 210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
5/3/2012
B0341201000120001
210101&210102&210103&210104&210105&210106
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
7/10/2012
B0341201000120005
210103 (Software – Supply all computer software,
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
8/27/2012
B0341201000120007
210102&210103&210104&210105
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT