Tajuk Projek                                Tarikh Iklan dikeluarkan                            

Tarikh Iklan: 27/04/2017 - 02/01/2006
Paparan 1 - 20 drpd 8089
back to top  
  Next     Last
Tarikh Iklan
Tajuk Projek
Taraf, Jenis Syarikat
Kelas, Kepala, Sub-Kepala
Lawatan Tapak
27/04/2017
Terbuka B'putra, T1
1. CIDB Gred G7, Kategori B, Pengkhususan B01 & B04 atau PUKONSA kelas A Kepala II Sub - Kepala 2a atau UPKJ Kelas A, Kepala II Sub-Kepala 2a, -, 1. CIDB Gred G7, B, B01 & B04 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN atau PUKONSA KELAS A TAJUK II TAJUK KECIL 2(b) & 4 atau UPKJ KELAS A, KEPALA II SUB-KEPALA 2(a) & 2(b) 3. MEMPUNYAI SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) YANG SAH
27/04/2017
Bumiputera, T1
0, -, CIDB - GRED G7, KATEGORI B, PENGKHUSUSAN B04 ATAU PUKONSA DALAM KELAS A, TAJUK II, TAJUK KECIL 2 (b) ATAU UPKJ DALAM KELAS A, KEPALA II, SUB- KEPALA 2a
27/04/2017
Bumiputera, T1
G4, B, B24
27/04/2017
Bumiputera, T1
G7, B, B04@PUKONSA: Class A, Head II, Sub-head 2(b)@UPKJ: Head II, Sub-head 2a
27/04/2017
Bumiputera, T1
G7, B, B04@PUKONSA: Class A, Head II, Sub-head 1&2@UPKJ: Head II, Sub-head 2a
27/04/2017
Bumiputera, T1
G4, CE, CE01, CE19 & CE21
27/04/2017
Bumiputera, T1
G3/G4/G5/G6/G7, ME, E04, E07, E08, E11, E16 & E17
27/04/2017
Bumiputera, T1
G4, G5, G6 Atau G7, ME, E01, E02, E04, E06 & E11
27/04/2017
Terbuka, T1
G4, ME, M01
27/04/2017
Terbuka, T1
G4 DAN KE ATAS, ME, M03 *BERDAFTAR DENGAN CIDB
27/04/2017
Bumiputera, -
CIDB, GRED : G3 ATAU G4 ATAU G5 ATAU G6 ATAU G7, ME, E04 & E11
20/04/2017
Bumiputera, T1
G7, B, B04 & B01@ UPKJ: Kelas A, Kepala II@PUKONSA: Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2a
20/04/2017
Bumiputera, T1
G7, B, B04 BERDAFTAR DENGAN PPK, SPKK, STB & UPEN
20/04/2017
Bumiputera, T1
G3, CE, CE21
20/04/2017
Bumiputera, T1
G7, CE, CE01 & CE21 BERDAFTAR DENGAN SPKK, PKK, STB & UPEN
20/04/2017
Bumiputera, T1
G5, B, B24 BERDAFTAR DENGAN CIDB, SPKK, PKK
20/04/2017
Terbuka, T1
G3, ME, M02
17/04/2017
Terbuka B'putra, T1
G7, B, B01&B04 @ PUKONSA: Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2(b) & 4 @ UPKJ: Kelas A, Kepala II, Sub-Kepala 2a & 2b
17/04/2017
-, -
-, -, Kod Bidang: 220801, ePerolehan enabled
17/04/2017
Terbuka, T1
G3@G4@G5@G6@G7, ME, M03