Tajuk Projek                                Tarikh Iklan dikeluarkan                            

Tarikh Iklan: 29/08/2016 - 14/07/2016
Paparan 1 - 20 drpd 41
back to top  
  Next     Last
Tarikh Tutup
Tajuk Projek
Taraf, Jenis Syarikat
Kelas, Kepala, Sub-Kepala
Lawatan Tapak
13/10/2016
Bumiputera, T1
G7, B, B04, PUKONSA Class A Head II Sub-Head 2a, UPKJ Class A Head II Sub-head 2a
10/10/2016
Terbuka, T1
G3 @ G4, ME, M01
06/10/2016
Terbuka, T1
G3@G4@G5@G6, ME, M06 atau Berdaftar dengan Kementerian Kewangan: Kod Bidang: 050102
06/10/2016
Bumiputera, T1
G3, CE, CE08
03/10/2016
Bumiputera, T1
G4@G5@G6@G7, ME, E01, E04, E07, E10, E14, E16, E17 & E32
29/09/2016
Bumiputera, T1
G4, B, CE & ME, B04@B24&CE32&E11&M20
19/09/2016
Bumiputera, T1
G6, B, B04 dan B28 @ UPKJ: Kelas B, Kepala II, Sub Kepala 2(a) @ PUKONSA: Kelas B, Tajuk II, Tajuk Kecil 2(a) dan 8(b), lain-lain syarat (Sila rujuk iklan di akhbar Utusan Malaysia & Berita Harian bertarikh 29/8/2016)
10/10/2016
Bumiputera, T1
G4, B, B04
10/10/2016
Bumiputera, T1
G4, B, B04
29/09/2016
Bumiputera, T1
G6 / G7, ME, E01, E04, E05, E11, E17, E18 Dan E32
29/09/2016
Bumiputera, T1
G4, CE, CE20 dan Berdaftar Dengan SPAN Permit Jenis C
21/09/2016
Bumiputera, T1
G7, B, B04
19/09/2016
Bumiputera, T1
G4, ME, M01 Sijil SPKK yang masih sah
13/09/2016
Bumiputera, T1
G4, CE, CE01, CE10, CE21, CE42
10/10/2016
Bumiputera, T1
G4, B, B04
19/09/2016
Bumiputera, T1
G4, B, B04 Memegang Perakuan SPKK yang masih sah
15/09/2016
Bumiputera, T1
G3, ME, M02
09/09/2016
-, -
-, -, Kod Bidang 330202 (Ukur Bahan)
08/09/2016
Bumiputera, T1
G3/ G4/ G5/ G6/ G7, ME, E01, E02, E04, E11 & E32 PPK, SPKK & STB
19/09/2016
Bumiputera, T1
G3, B, B24@PUKONSA: Kelas C, Tajuk II, Tajuk Kecil 8(b)@UPKJ: Kelas C, Kepala II, Sub-Kepala 5(a)