Tajuk Projek                                Tarikh Iklan dikeluarkan                            

Tarikh Iklan: 29/06/2015 - 28/05/2015
Paparan 21 - 40 drpd 49
back to top  
First      Previous      Next     Last
Tarikh Tutup
Tajuk Projek
Taraf, Jenis Syarikat
Kelas, Kepala, Sub-Kepala
Lawatan Tapak
15/07/2015
Bumiputera, T1
G5, B, B04
13/07/2015
Bumiputera, T1
G3 Atau G4 Atau G5, ME, MQ1
09/07/2015
Terbuka, T1
G4@G5@G6@G7, ME, M03
13/07/2015
Bumiputera, T1
G5, B, B04
13/07/2015
Bumiputera, T1
G5, B, B04
09/07/2015
Bumiputera, T1
G4, B, B24
09/07/2015
Bumiputera, T1
G4, ME, M01
06/07/2015
Bumiputera, T1
G3 Atau G4 Atau G5, ME, M02
01/07/2015
Bumiputera, T1
G7, CE, CE03@UPKJ:Kelas A, Kepala I, Sub-Kepala 2(b)@PUKONSA: Kelas A, Tajuk I, Tajuk Kecil 2, Nett Worth lebihi RM4.41Juta@Modal Pusingan lebihi RM2.20Juta@Modal Mudah Cair lebihi RM1.29Juta & Nilai Kerja Serupa T'tinggi dlm tempoh 10 thn lebih RM4.41juta,
09/07/2015
Bumiputera, T1
G7, B, B04 Atau PUKONSA Kelas: A, Tajuk : II, Tajuk Kecil :2 Atau UPKJ Kelas: A, Kepala: II, Sub-Kepala:2(a) Dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) yang sah dengan PKK
09/07/2015
Bumiputera, T1
G4@G5@G6@G7, ME, E02@PUKONSA:Kelas C, Tajuk VIII, Tajuk Kecil 1 dan Tajuk Kecil 15
09/07/2015
Bumiputera, T1
G5, ME, M04 Atau PUKONSA, Kelas: B, Tajuk: III, Tajuk Kecil: 17 Pelbagai (g)
09/07/2015
Bumiputera, T1
G4, ME, M02 atau PUKONSA Kelas C, Tajuk III, Tajuk Kecil 3 dan Tajuk Kecil 10
09/07/2015
Bumiputera, T1
G4, B, B04
07/07/2015
Bumiputera, T1
G3, B, B04
01/07/2015
Bumiputera, -
G4, B, B03@PUKONSA: Kelas C, Tajuk II, Tajuk Kecil 8(b)@UPKJ: Kelas C, Kepala II, Sub Kepala 5(a)
30/07/2015
Bumiputera, -
G3, CE, CE08 & CE21 atau PUKONSA atau SPKK, Kelas C Tajuk I: Tajuk Kecil I
16/07/2015
Bumiputera, -
G4, CE, CE08 & CE21 atau PUKONSA atau SPKK Kelas C, Tajuk I: Tajuk Kecil 1
16/07/2015
Bumiputera, -
G4, CE , CE08 & C21 atau PUKONSA atau SPKK, Kelas C, Tajuk I: Tajuk Kecil 1
14/07/2015
Bumiputera, -
G4, CE, CE08, CE10, CE21 & CE36 atau PUKONSA atau SPKK Kelas B, Tajuk I: Tajuk Kecil 1, Tajuk IV: Tajuk Kecil 1, Tajuk IV: Tajuk Kecil 2