Tajuk Projek                                Tarikh Iklan dikeluarkan                            

Tarikh Iklan: 08/12/2016 - 29/09/2016
Paparan 21 - 40 drpd 51
back to top  
First      Previous      Next     Last
Tarikh Tutup
Tajuk Projek
Taraf, Jenis Syarikat
Kelas, Kepala, Sub-Kepala
Lawatan Tapak
30/12/2016
Bumiputera, T1
G7, B, B04 atau PUKONSA Class A, Head II, Sub-head 2 atau UPKHJClass A, Head II, Sub-head 2a
22/12/2016
Terbuka Khas Bumiputra , T1
G7, B, B01 & B04 Dan Sijil SPKK Atau PUKONSA Kelas A, Kepala II Subkepala 2(b) & 4 Atau UPKJ Kelas A, Kepala II Subkepala 2(a) & 2(b) Mempunyai Sijil STB yg sah dgn BPKU
22/12/2016
Bumiputera, T1
G7, CE, CE21
22/12/2016
Terbuka, T1
G5, ME, M01
22/12/2016
Bumiputera, T1
G3, B, B04
21/12/2016
Terbuka, T1
G4, ME, M01
15/12/2016
-, A2
G7, B, B04 @ lain-lain syarat (Sila rujuk iklan di akhbar Utusan Malaysia & Berita Harian bertarikh 24/11/2016)
09/01/2017
Bumiputera, T1
G4, CE, CE08, CE21, CE30 & CE36 atau PUKONSA Kelas C, Tajuk I: Tajuk Kecil 1, Tajuk IV: Tajuk Kecil 1, Tajuk Kecil 2
30/12/2016
Bumiputera, T1
G4, CE, CE08, CE21 & CE36 Memegang Sijil PPK, SPKK & Sijil Taraf Bumiputra yang sah.
26/12/2016
Bumiputera, T1
G4, B, B04
22/12/2016
Bumiputera, T1
G7, B, B04
21/12/2016
Terbuka, T1
G4, ME, M02
20/12/2016
Bumiputera, -
G4, B, B28@PUKONSA: Kelas B, Tajuk II, Tajuk Kecil 8(b)@UPKJ: Kelas BX, Kepala II, Sub-Kepala 5(a)
19/12/2016
Bumiputera, -
-, -, Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Kod Bidang: 220701
15/12/2016
Bumiputera, T1
G6, CE, CE01 &CE21
03/01/2017
Bumiputera, T1
G5, B, B04 atau UPKJ Kelas B, Kepala II Sub-Kepala 2a atau PUKONSA Kelas B, Tajuk II Tajuk Kecil: 2a Memegang PPK, SPKK yang masih sah
27/12/2016
Bumiputera, T1
G5, B, B04 atau UPKJ Kelas B, Kepala: II, Sub-Kepala: 2a atau PUKONSA Kelas: B, Tajuk II Tajuk Kecil 2a Memegang PPK, SPKK yang masih sah
20/12/2016
Bumiputera, T1
G3, B, B07
14/12/2016
Bumiputera, T1
G3, B, B04
23/12/2016
Bumiputera, T1
G7, B, B04 Atau UPKJ Kelas A, Kepala II Sub Kepala 2a Atau PUKONSA Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2b