Tajuk Projek                                Tarikh Iklan dikeluarkan                            

Tarikh Iklan: 27/10/2016 - 29/09/2016
Paparan 21 - 38 drpd 38
back to top  
First      Previous   
Tarikh Tutup
Tajuk Projek
Taraf, Jenis Syarikat
Kelas, Kepala, Sub-Kepala
Lawatan Tapak
14/11/2016
Bumiputera, T1
G3/G4/G5/G6/G7, ME, E01, E04 & E11
14/11/2016
Bumiputera, T1
G6, B04, B28 @ PUKONSA: Kelas A, Tajuk II, Tajuk Kecil 2(b) & 8(b) @ UPKJ: Kelas A, Kepala II, Sub-Kepala 2(a)
10/11/2016
Bumiputera, T1
G5, CE, CE01 & CE02
10/11/2016
Bumiputera, T1
G3, B, B04
07/11/2016
Bumiputera, T1
G6, CE, CE01 & CE02 @UPKJ: Kelas A, Kepala I, Subkepala 1 & 2(a)(i) @ PUKONSA: Kelas A, Tajuk I, Tajuk Kecil 1 & 2
07/11/2016
Bumiputera, T1
G3, ME, M01
14/11/2016
Bumiputera, T1
G4, B, B04
10/11/2016
Bumiputera, T1
G5, CE, CE03 & CE21 @ PUKONSA: Kelas B, Kepala I, Sub-Kepala 1&2 @ UPKJ: Kelas A atau B, Kepala I, Sub-Kepala 1&2(b)
07/11/2016
Bumiputera, T1
G4, B , B04, B09 & B24
03/11/2016
Bumiputera, T1
G4, B, B04, B07 & B28
07/11/2016
Terbuka, T1
G3 atau G4 atau G5, ME, M06 @ berdaftar Kementerian Kewangan, Kod Bidang: 050102
03/11/2016
Bumiputera, T1
G3@G4@G5@G6@G7, ME, E04, E07, E11, E16 & E17
31/10/2016
Bumiputera, T1
G7, B, B01, B04 atau UPKJ Kelas: A, Kepala: II, Sub-Kepala: 2 atau PUKONSA Kelas: A, Tajuk : II Tajuk Kecil: 2(a) dan 4
29/12/2016
Bumiputera, T1
G7, ME, M01@PUKONSA: Kelas A, Tajuk III, Tajuk Kecil 17(a)@UPKJ: Kelas A, Kepala V, Sub Kepala III
20/12/2016
Bumiputera, T1
G5, B, B04@PUKONSA: Kelas B, Tajuk II, Tajuk Kecil 2(a)@UPKJ: Kelas A/B, Kepala II, Sub-Kepala 2(a)
17/11/2016
Bumiputera, T1
G7, B, B01 dan B04 atau UPKJ Kelas A, Kepala II atau PUKONSA Kelas A Tajuk II Tajuk Kecil 2b
07/11/2016
Bumiputera, T1
G6, CE, CE01 & CE02 Atau UPKJ: Kelas A, Kepala 1, Subkepala 1 dan 2(a)(i) Atau PUKONSA Kelas A, Tajuk I, Tajuk Kecil 1 & 2
31/10/2016
Terbuka, T1
G3, ME, M01