back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
Cadangan Kerja Membaikpulih Struktur Asas Masjid Selat, Melaka
Lawatan Tapak
Diwajibkan. Pada: 21/2/2013(Khamis) Masa: 9.30Pagi. Tempat: Bahagian Bangunan, IP JKR Melaka
Tarikh Iklan
14/02/2013
Pejabat yang memanggil tawaran
IP JKR Melaka
Maklumat Kontraktor
Taraf
Bumiputera
Jenis syarikat
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
Kelas
Gred G4
Kepala & Sub-Kepala
Kategori CE
Pengkhususan CE16
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 300.00
Bayaran atas nama
Pengarah J.K.R Melaka
Tarikh mula dijual
07/03/2013
Tarikh akhir dijual
20/03/2013
Tempat dijual
IP JKR Melaka, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan
Tarikh ditutup
04/04/2013
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
IP JKR Melaka, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan


Lawatan Tapak
Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan.

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat - pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputra (jika berkenaan).

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 70% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top