back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
Cadangan Kerja Membaikpulih Struktur Asas Masjid Selat, Melaka
Lawatan Tapak
Diwajibkan. Pada: 21/2/2013(Khamis) Masa: 9.30Pagi. Tempat: Bahagian Bangunan, IP JKR Melaka
Tarikh Iklan
14/02/2013
Pejabat yang memanggil tawaran
IP JKR Melaka
Maklumat Kontraktor
Taraf
Bumiputera
Jenis syarikat
Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
Kelas
Gred G4
Kepala & Sub-Kepala
Kategori CE
Pengkhususan CE16
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 300.00
Bayaran atas nama
Pengarah J.K.R Melaka
Tarikh mula dijual
07/03/2013
Tarikh akhir dijual
20/03/2013
Tempat dijual
IP JKR Melaka, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan
Tarikh ditutup
04/04/2013
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
IP JKR Melaka, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top