back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
CADANGAN PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI INSTITUT KEMAHIRAN ISLAM MALAYSIA (IKMAS) KUCHING UNTUK JABATAN KEMAJUAN ISLAM (JAKIM) CAWANGAN SERAWAK
Lawatan Tapak
Tarikh: 6/3/2013 (Rabu) Jam: 10.00pagi Tempat berkumpul: Pejabat JKR Bahagian Samarahan
Tarikh Iklan
28/02/2013
Pejabat yang memanggil tawaran
Bahagian Kejuruteraan Cerun, Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur
Maklumat Kontraktor
Taraf
Bumiputera
Jenis syarikat
-
Kelas
G4
Kepala & Sub-Kepala
CE
CE08 dan CE21
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 300.00
Bayaran atas nama
Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya Malaysia
Tarikh mula dijual
08/03/2013
Tarikh akhir dijual
15/03/2013
Tempat dijual
Cawangan Pengurusan Perolehan Dan Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Tarikh ditutup
04/04/2013
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
Cawangan Pengurusan Perolehan Dan Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur


Lawatan Tapak
Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan.

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat - pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputra (jika berkenaan).

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 70% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top