back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
CADANGAN PEMBAIKAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI INSTITUT KEMAHIRAN ISLAM MALAYSIA (IKMAS) KUCHING UNTUK JABATAN KEMAJUAN ISLAM (JAKIM) CAWANGAN SERAWAK
Lawatan Tapak
Tarikh: 6/3/2013 (Rabu) Jam: 10.00pagi Tempat berkumpul: Pejabat JKR Bahagian Samarahan
Tarikh Iklan
28/02/2013
Pejabat yang memanggil tawaran
Bahagian Kejuruteraan Cerun, Ibu Pejabat JKR, Kuala Lumpur
Maklumat Kontraktor
Taraf
Bumiputera
Jenis syarikat
-
Kelas
G4
Kepala & Sub-Kepala
CE
CE08 dan CE21
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 300.00
Bayaran atas nama
Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya Malaysia
Tarikh mula dijual
08/03/2013
Tarikh akhir dijual
15/03/2013
Tempat dijual
Cawangan Pengurusan Perolehan Dan Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Tarikh ditutup
04/04/2013
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
Cawangan Pengurusan Perolehan Dan Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan dan syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top