back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
Kerja Penyenggaraan Jalan-Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia Bagi Negeri Kedah
Lawatan Tapak
Taklimat Projek adalah DIWAJIBKAN. Tarikh:23.7.2012 (Isnin), Masa: 9 pagi, Tempat: Dewan Persidangan, Tkt 12, Bangunan Sultan Abdul Halim, Jalan Sultan Badlishah, 05582 Alor Setar, Kedah
Tarikh Iklan
02/07/2012
Pejabat yang memanggil tawaran
JKR Kedah
Maklumat Kontraktor
Taraf
Bumiputera
Jenis syarikat
T1
Kelas
Kelas D
Kepala & Sub-Kepala
Kepala 1
Sub-Kepala 1
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 100.00
Bayaran atas nama
Pengarah JKR Kedah Darul Aman
Tarikh mula dijual
23/07/2012
Tarikh akhir dijual
06/08/2012
Tempat dijual
Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan, IP JKR Kedah Darul Aman, Tkt. 5, Bangunan Sultan Abd. Halim, Alor Setar, Kedah
Tarikh ditutup
13/08/2012
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan, IP JKR Kedah Darul Aman, Tkt. 5, Bangunan Sultan Abd. Halim, Alor Setar, Kedah

Lawatan Tapak
Bagi lawatan tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan, hanya penama yang tercatat di dalam sijil PPK, SPKK, PUKONSA atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan.

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat - pejabat berkenaan semasa waktu pejabat.

Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank/kiriman wang/wang pos di atas nama Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini, wakil Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia serta Sijil Taraf Bumiputra yang dikeluarkan oleh Pusat Khidmat Kontraktor (jika berkenaan) berserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi Kontraktor yang berdaftar dengan PUKONSA atau UPKJ, wakil Kontraktor yang sah dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Pendaftaran PUKONSA atau UPKJ dan Sijil Taraf Bumiputra (jika berkenaan).

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 70% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top