back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PLAZA TOL DUNGUN DI LEBUHRAYA PANTAI TIMUR FASA 2
Lawatan Tapak
Taklimat dan Lawatan Tapak adalah DIWAJIBKAN. Tarikh: 1.10.2012 (Isnin) Masa: 10.00pagi - 11.00pagi Tempat: Pejabat Tapak Pakej 8 Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2, Jalan Santong, Paka, Terengganu
Tarikh Iklan
24/09/2012
Pejabat yang memanggil tawaran
Pasukan Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2, Ibupejabat JKR Kuala Lumpur
Maklumat Kontraktor
Taraf
Khas Untuk Bumiputra
Jenis syarikat
-
Kelas
A
Kepala & Sub-Kepala
II
2(a)
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 500.00
Bayaran atas nama
Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya Malaysia
Tarikh mula dijual
03/10/2012
Tarikh akhir dijual
17/10/2012
Tempat dijual
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin 50580 Kuala Lumpur
Tarikh ditutup
29/10/2012
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
Cawangan Pengurusan Perolehan & Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin 50580 Kuala Lumpur

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top