back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
Kerja-kerja Menaik Taraf Sistem Penyaman Udara Untuk Dewan Serbaguna dan Surau Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah.
Lawatan Tapak
Diwajibkan. Pada: 18/3/2013. Masa 9.00pagi. Tempat: Pasukan Projek Sabah, Aras 4, Blok C, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jln UMS, 88450 Kota Kinabalu, Sabah
Tarikh Iklan
14/03/2013
Pejabat yang memanggil tawaran
Pasukan Projek Sabah, Aras 4, Blok C, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jln UMS, 88450 Kota Kinabalu, Sabah
Maklumat Kontraktor
Taraf
Terbuka B'putra
Jenis syarikat
T1
Kelas
Gred G4 atau G5
Kepala & Sub-Kepala
-
Pengkhususan M01
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 150.00
Bayaran atas nama
Ketua Akauntan Kementerian Kerja Raya Malaysia
Tarikh mula dijual
18/03/2013
Tarikh akhir dijual
08/04/2013
Tempat dijual
Pasukan Projek Sabah, Aras 4, Blok C, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jln UMS, 88450 Kota Kinabalu, Sabah
Tarikh ditutup
08/04/2013
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
Setiausaha, Lembaga Tawaran Persekutuan Sabah, Pejabat Kewangan Persekutuan Sabah, Tingkat 2, Rumah Persekutuan, 88592 Kota Kinabalu, Sabah

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top