back to top  
Maklumat Projek
Tajuk Projek
Cadangan Menggantikan Jambatan Di Laluan M13 Pekan Selandar Daerah Jasin, Melaka Secara Reka dan Bina
Lawatan Tapak
Diwajibkan. Tarikh: 4/4/2013(Khamis). Masa: 9.30pagi. Tempat Bahagian Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Tarikh Iklan
28/03/2013
Pejabat yang memanggil tawaran
IP JKR Melaka
Maklumat Kontraktor
Taraf
Bumiputera
Jenis syarikat
-
Kelas
Gred G5
Kepala & Sub-Kepala
Kategori CE
Pengkhususan CE02
Maklumat Tender Dokumen
Harga
RM 300.00
Bayaran atas nama
Pengarah J.K.R Melaka
Tarikh mula dijual
11/04/2013
Tarikh akhir dijual
25/04/2013
Tempat dijual
IP JKR Melaka, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan.
Tarikh ditutup
09/05/2013
Waktu ditutup
12:00 tengahari
Tempat ditutup
IP JKR Melaka, Bahagian Kontrak & Ukur Bahan.

Dokumen Meja Tender
Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

Jenis Syarikat Tempatan
T1
Syarikat 100% milik tempatan.
A1
Syarikat 100% milik tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.
A2
Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

Pembiayaan
Pinjaman Bank Dunia
Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.
Bank Pembangunan Asia
Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.
back to top