Berita & Pengumuman

Anda berada di sini: Laman Utama > Berita CKUB

Garis Panduan Penilaian Tender Kerja (Semakan Disember 2009)
mula dipaparkan pada 20/03/2010

Surat Arahan CKUB Bil.1/2010 ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai peraturan baru yang perlu dipatuhi oleh semua Juruukur Bahan/Pihak Menguruskan Penilaian Tender dalam urusan penilaian tender kerja. Garis Panduan ini adalah penambahbaikan kepada Garis Panduan Penilaian Tender yang dikeluarkan melalui Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kerja Raya Bil.4/1993 bertarikh 2 Ogos 1992

Muat turun Surat Arahan CKUB Bil 1/2010