Berita & Pengumuman

Anda berada di sini: Laman Utama > Berita CKUB

Denda Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated and Ascertained Damages) Bagi Kontrak Kerja
mula dipaparkan pada 02/06/2010

Surat daripada pejabat Ketua Akauntan dan Penasihat Undang-Undang KKR mengenai Denda Gantirugi Tertentu dan Ditetapkan (Liquidated and Ascertained Damages) Bagi Kontrak Kerja.

Muat turun surat berkaitan