Berita & Pengumuman

Anda berada di sini: Laman Utama > Berita CKUB

Perintah Am dan Arahan Pentadbiran
mula dipaparkan pada 12/09/2010

Adalah dimaklumkan bahawa warga CKUB yang menjalankan pekerjaan di luar tugas rasmi seperti memberi ceramah/syarahan di seminar bukan anjuran Jabatan/Agensi Kerajaan/IPTA hendaklah mematuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Perintah Am dan Arahan Pentadbiran Bab D - Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Bahagian II Klausa 5, Pekerjaan Luar.

Memo Pengarah Seksyen Pengurusan Korporat dan Pakar