Berita & Pengumuman

Anda berada di sini: Laman Utama > Berita CKUB

Surat Arahan KPKR bil 6/2011 - Dasar JKR Mengenai Pelaksanaan Projek RMK-10
mula dipaparkan pada 08/07/2011

Seperti mana yang terkandung di dalam SPP bil. 2/2011 dan para 182.1 Arahan Perbendaharaan, JKR telah diberi mandat sebagai agensi untuk melaksanakan projek-projek di dalam RMK-10. Sehubungan itu, beberapa ketetapan dasar telah diputuskan di dalam Arahan KPKR bil. 6/2011 bagi memastikan pelaksanaan projek-projek ini berjalan dengan lancar dan teratur:

Surat Arahan KPKR Bil. 6/2011