Berita & Pengumuman

Anda berada di sini: Laman Utama > Berita CKUB

EMS 14001:2004 Kempen 3R
mula dipaparkan pada 30/10/2015

Selaras EMS 14001:2004, Kempen 3R telah dimulakan di CKUB dengan penyediaan kotak-kotak bagi pengumpulan bahan-bahan kitar semula. Pada masa ini sudut 3R yang menempatkan kotak-kotak kitar semula diletakkan di Aras 18, BKBA1. Aktiviti pengumpulan bahan-bahan kitar semula dilaksanakan secara bergilir oleh Wakil-wakil Penyelaras Pembangunan Lestari CKUB. Warga CKUB adalah dialu-alukan untuk turut serta Kempen 3R ini.