Borang Tender & Kontrak

Anda berada di sini: Laman Utama > Borang Tender dan Kontrak

Carian Borang Tender & Kontrak
Tajuk         Kategori      

        Tajuk
Borang

203A - Syarat-Syarat Kontrak Untuk Digunakan Bagi Kontrak Yang Mana Senarai Kuantiti Menjadi Sebahagian Daripada Kontrak 10/83

203A - Addenda Kepada Syarat-Syarat Kontrak 10/83

203A - Standard Form Of Contract To Be Used Where Bills of Quantitites Form Part Of The Contract 10/83

203A - Addendum To The Conditions of Contract 10/83

203A - Standard Form Of Contract To Be Used Where Bills of Quantitites Form Part of the Contract 2007

203A - Appendix to the Conditions of Contract 2007

203A - Standard Form Of Contract To Be Used Where Bills of Quantitites Form Part Of The Contract (Rev 1/2010)

203 - Syarat-Syarat Kontrak Untuk Digunakan Bagi Kontrak Yang Mana Pelan & Spesifikasi Menjadi Sebahagian Daripada Kontrak 10/83

203 - Addenda Kepada Syarat-Syarat Kontrak 10/83

203 - Standard Form Of Contract To Be Used Where Drawings and Specifications Form Part Of The Contract 10/83

203 - Addendum To The Conditions of Contract 10/83

203 - Standard Form Of Contract To Be Used Where Drawings and Specifications Form Part Of The Contract 2007

203 - Appendix to the Conditions of Contract 2007

203 - Standard Form Of Contract To Be Used Where Drawings and Specifications Form Part Of The Contract (Rev 1/2010)

D&B - Guide on the use of Design and Build Contract

D&B - Standard Form of Design and Build Contract 2002

D&B - Standard Form of Design and Build Contract 2002 (Addendum No. 1)

D&B - Addendum No. 1 to the Conditions of Contracts PWD Form Design & Build (Rev. 1/2010)

D&B - Standard Form of Design and Build Contract 2007

D&B - Appendix to the Conditions of Contract 2007

Muka  1   2   3   4   5   6
  • Laman berkaitan
  • 1. Perpustakaan
  • 2. Pengurusan Kualiti
  • 3. Nota Kursus dan Seminar
  • 4. Iktibar
  • 5. Laporan