Direktori Pegawai & Kakitangan CKUB

Anda berada di sini: Laman Utama > Direktori Pegawai & Kakitangan CKUB

Carian Direktori CKUB
Nama         Bahagian      

Bil.
Nama
Gred
Bahagian
Telefon (03)
101
JA38
Dasar Dan Kontrak
2616 5353
102
JA36
Inovasi Dan Amalan Terbaik
2616 5389
103
JA36
Kerja Pendidikan
2616 5499
104
JA36
Perunding, Dokumentasi Dan ICT
2614 1424
105
JA36
Kerja Senggara Dan Fasiliti Awam
2616 5440
106
JA36
Kerja Pendidikan
2616 5493
107
JA36
Kerja Bangunan Am 1
2616 5477
108
JA36
Kerja Keselamatan
2616 5298
109
JA36
Pengurusan Perolehan
2616 5343
110
JA36
Perunding, Dokumentasi Dan ICT
2616 5198
111
JA36
Dasar Dan Kontrak
2616 5338
112
JA36
Kerja Bangunan Am 1
2616 5482
113
JA36
Pengurusan Portfolio
2616 5410
114
JA36
Kerja Kesihatan
2616 5373
115
JA36
Kerja Jalan Dan Cerun
2616 5425
116
JA36
Perunding, Dokumentasi Dan ICT
2614 1406
117
JA36
Kerja Kesihatan
2616 5364
118
JA36
Kerja Jalan Dan Cerun
2616 5426
119
JA36
Pengurusan Korporat
2616 5387
120
JA36
Kerja Pendidikan
2616 5521
 
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : Muka 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11