Perkhidmatan CKUB

Anda berada di sini: Laman Utama > Perkhidmatan CKUB

Pengurusan Tender dan Kontrak

1.

Khidmat kepakaran ukur bahan di peringkat pra dan pos kontrak

Perkhidmatan Pra Kontrak

 • Memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan kos dan ekonomi pembinaan
 • Menyediakan kos pelan dan menjalankan semakan kos terhadap kerja yang direkabentuk
 • Menyediakan senarai kuantiti dan dokumen-dokumen tender yang lain
 • Memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan prosedur tender dan pengurusan kontrak

Perkhidmatan Pos Kontrak

 • Menyediakan penilaian kemajuan kerja dan perakuan bayaran interim
 • Menyediakan dokumen tender, mempelawa, menilai dan membuat laporan tender untuk kerja/bekalan bahan-bahan yang terkandung dalam Kontrak sebagai Wang Kos Prima dan Wang Peruntukan Sementara
 • Mempelawa, menilai dan membuat laporan ke atas tender-tender
 • Mengurus atau melibatkan diri dengan perundingan pra-kontrak
 • Menyedia dan mengedarkan dokumen kontrak
 • Menyediakan penilaian kerja perubahan dan Perakuan Perubahan Kerja
 • Menyediakan Pelarasan Harga Kontrak dan Akaun Muktamad
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan dengan pengeluaran perakuan-perakuan dan notis-notis yang diperlukan dalam pentadbiran kontrak seperti Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa, Perakuan Kerja Tak Siap, notis-notis bagi penamatan pengambilan kerja kontraktor dan sebagainya.
 • Memberikan khidmat nasihat ke atas perkara-perkara dan masalah-masalah dan yang berkaitan dengan pentadbiran kontrak
 • Menilai, merunding dan menyelesaikan tuntutan dan membantu di dalam kes timbangtara dan dakwaan mahkamah
2.

Khidmat kepakaran ukur bahan di peringkat pra dan pos kontrak

Perkhidmatan Pra Kontrak

 • Memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan kos dan ekonomi pembinaan
 • Menyediakan kos pelan dan menjalankan semakan kos terhadap kerja yang direkabentuk
 • Menyediakan senarai kuantiti dan dokumen-dokumen tender yang lain
 • Memberikan khidmat nasihat berkaitan dengan prosedur tender dan pengurusan kontrak
3.

Menggubal dasar mengenai Peraturan Tender dan Kontrak yang saksama yang memenuhi ciri-ciri pertanggungjawaban awam dan selaras dengan dasar semasa Kerajaan

4.

Menjalankan kaji selidik dan mengeluarkan maklumat kos binaan yang reliable' dan mutakhir

 • Laman berkaitan
 • 1. Perpustakaan
 • 2. Pengurusan Kualiti
 • 3. Nota Kursus dan Seminar
 • 4. Iktibar
 • 5. Laporan
<