Piagam Pelanggan CKUB

Anda berada di sini: Laman Utama > Piagam Pelanggan CKUB

Komitmen kami adalah untuk:

1.

Memberi perkhidmatan kepakaran Ukur Bahan di peringkat Jadual Pelaksanaan yang dipersetujui bersama. Perkhidmatan utama kami ialah :

 • Menyediakan Senarai Kuantiti dalam tempoh 1 bulan selepas lukisan terakhir diterima
 • Menyediakan Dokumen Tender dalam tempoh 2 minggu selepas Senarai Kuantiti /Ringkasan Tender disiapkan
 • Menyediakan Anggaran Awalan dalam tempoh 2 minggu selepas lukisan awalan / skop kerja diterima
 • Membuat Penilaian Tender dalam tempoh 1 bulan selepas tarikh dokumen tender diterima
 • Melaksanakan Audit Teknikal dalam tempoh 2 minggu selepas arahan/permintaan diterima
 • Merundingkan Harga Kontrak dalam tempoh 1 bulan selepas menerima Harga Tawaran Akhir daripada Kontraktor
 • 2.

  Memberi perkhidmatan kepakaran Ukur Bahan di peringkat Pos Kontrak yang berkualiti dan menepati syarat- syarat kontrak.Perkhidmatan utama kami ialah :

 • Menyediakan Bayaran Interim dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penilaian di tapak
 • Memuktamadkan nilai Perubahan Kerja dalam tempoh 1 bulan selepas kerja- kerja maklumat lengkap kerja-kerja perubahan diterima
 • Memberi Khidmat Nasihat Kontrak dalam tempoh 14 hari dari tarikh maklumat lengkap diterima
 • Melaksanakan Audit Teknikal dalam tempoh 2 minggu selepas arahan / permintaan
 • Menyediakan Penyata Akaun Muktamad dalam tempoh 6 bulan selepas Perakuan Siap Kerja (CPC)
 • Menilai tuntutan kontraktor dalam tempoh 2 ½ bulan selepas menerima butir- butir dan bukti tuntutan daripada Kontraktor
 • 3.

  Merangka dasar mengenai Peraturan Tender dan Kontrak yang saksama yang memenuhi ciri-ciri pertanggungjawaban awam selaras dengan dasar semasa Kerajaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh arahan

  4.

  Mengeluarkan makumat kos binaan sebanyak 2 kali setahun

  • Laman berkaitan
  • 1. Perpustakaan
  • 2. Pengurusan Kualiti
  • 3. Nota Kursus dan Seminar
  • 4. Iktibar
  • 5. Laporan