English

Enam (6) program Diploma Eksekutif pada Ambilan Mei 2013 yang ditawarkan adalah seperti berikut:
 

  • Diploma Eksekutif Pengurusan (Pentadbiran dan Operasi)
  • Diploma Eksekutif Pengurusan (Perniagaan)
  • Diploma Eksekutif Pengurusan (Sumber Manusia)
  • Diploma Eksekutif Pentadbiran Perakaunan
  • Diploma Eksekutif Pendidikan Awal Kanak-kanak
  • Diploma Eksekutif Kaunseling

Keenam-enam program tersebut kini ditawarkan dengan akreditasi oleh Universiti Malaya melalui status swaakreditasi yang dianugerahkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada April 2010. Untuk maklumat lanjut, sila klik pada pautan berikut:

i. Brosur & Poster Program

ii. Slip kehadiran taklimat

Sila hubungi pegawai berkenaan di talian 03-2246 3600/3604/3606/3607/3608/3610/3611/3612 atau layari laman web rasmi di www.umcced.edu.my

Related Posts