Description

Maklumat Projek

Tajuk Projek

Kerja Membina Stor Rangsum Depot Logistik Wilayah 3, Pengkalan TLDM, MAWILLA 3, Jalan Bukit Malut, Langkawi, Kedah Darul Aman

Lawatan Tapak

Diwajibkan. Tarikh: 20/4/2015. Masa: 10.00pg. Tempat: Pejabat Jurutera Daerah, JKR Langkawi.

Tarikh Iklan

16/04/2015

Pejabat yang memanggil tawaran

JKR Kedah Darul Aman

Maklumat Kontraktor

Taraf

Bumiputera

Jenis syarikat

-

Kelas

G3@Kelas C(PUKONSA@UPKJ)

Kepala & Sub-Kepala

B@Tajuk II(PUKONSA)@Kepala II(UPKJ)
B04@Tajuk Kecil 2(a)(PUKONSA)@Sub-Kepala 2(a)(UPKJ)

Maklumat Tender Dokumen

Harga

RM 200.00

Bayaran atas nama

Pengarah JKR Kedah Darul Aman

Tarikh mula dijual

21/04/2015

Tarikh akhir dijual

05/05/2015

Tempat dijual

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, IP JKR Kedah Darul Aman, Aras 1, Bangunan Sultan Abdul Halim, Alor Setar

Tarikh ditutup

12/05/2015

Waktu ditutup

12:00 tengahari

Tempat ditutup

Bahagian Kontrak & Ukur Bahan, IP JKR Kedah Darul Aman, Aras 1, Bangunan Sultan Abdul Halim, Alor Setar

 

 

Dokumen Meja Tender

Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

 

 

Jenis Syarikat Tempatan

T1

Syarikat 100% milik tempatan.

A1

Syarikat 100% milik tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.

A2

Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

 

 

Pembiayaan

Pinjaman Bank Dunia

Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.

Bank Pembangunan Asia

Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.

 

 

Details

Categories: Info Kontraktor
Alt

adminjkr


Related Posts