Description

Maklumat Projek

Tajuk Projek

KERJA-KERJA MENYELENGGARA, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI SERTA MENGUJITERIMA SISTEM AIR COOLED SPLIT UNIT (ACSU) DI BILIK M & E (BLOK C1, C2, C3, C4, C5, C6 DAN C7), KOMPLEKS C, PUTRAJAYA

Lawatan Tapak

DIWAJIBKAN. Tarikh: 23/4/2015 (Khamis) Jam: 9.00 - 9.30pagi Tempat: Pejabat JKR Wilayah Persekutuan, Putrajaya, Aras 3, Blok C7, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62582 Putrajaya

Tarikh Iklan

16/04/2015

Pejabat yang memanggil tawaran

JKR Wilayah Persekutuan, Putrajaya

Maklumat Kontraktor

Taraf

Bumiputera

Jenis syarikat

T1

Kelas

G4 , G5 & G6

Kepala & Sub-Kepala

ME
M01

Maklumat Tender Dokumen

Harga

RM 100.00

Bayaran atas nama

Ketua Akauntan, Kementerian Kerja Raya Malaysia

Tarikh mula dijual

23/04/2015

Tarikh akhir dijual

07/05/2015

Tempat dijual

Cawangan Pengurusan Perolehan Dan Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

Tarikh ditutup

19/05/2015

Waktu ditutup

12:00 tengahari

Tempat ditutup

Cawangan Pengurusan Perolehan Dan Harta, Tingkat Bawah, Blok A, Kementerian Kerja Raya, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur

 

 

Dokumen Meja Tender

Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

 

 

Jenis Syarikat Tempatan

T1

Syarikat 100% milik tempatan.

A1

Syarikat 100% milik tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.

A2

Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

 

 

Pembiayaan

Pinjaman Bank Dunia

Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.

Bank Pembangunan Asia

Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.

 

 

Details

Categories: Info Kontraktor
Alt

adminjkr


Related Posts