Description

Maklumat Projek

Tajuk Projek

MEMBINA DAN MENYIAPKAN JAMBATAN BARU MENGGANTIKAN JAMBATAN BAILEY DI KG. GONG JAGA, BESUT, TERENGGANU

Lawatan Tapak

DIWAJIBKAN. Tarikh: 6/5/2015 Jam: 10.00pagi Tempat: Jabatan Kerja Raya Besut, Terengganu

Tarikh Iklan

20/04/2015

Pejabat yang memanggil tawaran

JKR Terengganu

Maklumat Kontraktor

Taraf

Bumiputera

Jenis syarikat

T1

Kelas

G5

Kepala & Sub-Kepala

CE
CE01 dan CE02

Maklumat Tender Dokumen

Harga

RM 250.00

Bayaran atas nama

Pengarah Kerja Raya Negeri Terengganu

Tarikh mula dijual

11/05/2015

Tarikh akhir dijual

25/05/2015

Tempat dijual

IP JKR Terengganu, Tingkat 10, Wisma Negeri, Kuala Terengganu

Tarikh ditutup

01/06/2015

Waktu ditutup

12:00 tengahari

Tempat ditutup

IP JKR Terengganu, Tingkat 10, Wisma Negeri, Kuala Terengganu

 

 

Dokumen Meja Tender

Dokumen Meja tender boleh disemak dan dokumen tender boleh diperolehi di pejabat-pejabat berkenaan semasa waktu pejabat. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa PERAKUAN PENDAFTARAN ASAL ATAU KAD PERAKUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN dan SIJIL PENDAFTARAN ASAL PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR/KEMENTERIAN KEWANGAN dan sijil Asal Pengiktirafan Taraf Bumiputra jika berkenaan. SALINAN Sijil Pendaftaran PKK/Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputra boleh diterima jika disahkan oleh Pengarah Pusat Khidmat Kontraktor.

 

 

Jenis Syarikat Tempatan

T1

Syarikat 100% milik tempatan.

A1

Syarikat 100% milik tempatan atau syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 30% dan ahli Lembaga Pengarah, pengurusan dan pekerja adalah 100% warganegara.

A2

Syarikat 100% milik tempatan, syarikat tempatan yang disenaraikan di BSKL dan Syarikat Usahasama yang diperbadankan di Malaysia yang mempunyai pegangan ekuiti asing tidak melebihi 49% dan majoriti ahli Lembaga, Pengurusan dan pekerja adalah warganegara.

 

 

Pembiayaan

Pinjaman Bank Dunia

Tender adalah juga terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara Bank Dunia dan Taiwan China.

Bank Pembangunan Asia

Tender adalah terbuka kepada pentender-pentender yang berminat daripada negara anggota Bank Pembangunan Asia.

 

 

Details

Categories: Info Kontraktor
Alt

adminjkr


Related Posts