GARIS PANDUAN

BIL SENARAI
1 Garis Panduan Pejabat Tapak Piawai JKR (link is external)
2 Manual EKSA (link is external)
3 Manual Penarafan Hijau JKR (pH JKR)Sektor Bangunan-KB1 Versi 1.0) (link is external)
4 Manual Penarafan Hijau JKR (pH JKR)Sektor Bangunan-KB1 Versi 2.0) (link is external)
5 MANUAL PENARAFAN HIJAU JKR (pH JKR) SEKTOR JALAN
6 MANUAL PENARAFAN HIJAU JKR (pH JKR) SEKTOR JALAN – “Scorecard template”
7 Garis Panduan Mewujudkan dan Melaksanakan Sistem Pengurusan Tenaga Bagi Bangunan-Bangunan Kerajaan (link is external)
8 Garis Panduan BIM
9 Garis Panduan Pemasangan (Baru) Lampu Jalan Jenis LED Untuk Projek-Projek Kerajaan (link is external)
10 Pelan Transformasi JKR 2016-2018
11 Garis Panduan Anggaran Kos Projek
12 Dasar & Garis Panduan Keselamatan ICT 
13 Pamplete Seminar JKR BIM & Asset Day 2016
14 Amalan Terbaik Reka bentuk Bangunan Bagi Menangani Pembiakan Nyamuk Aedes
15

Dokumen Senarai Kontraktor Bumiputra Gred G1 & G2:

 1. Selangor
 2. Wilayah Persekutuan
 3. Perlis
 4. Kedah
 5. Perak
 6. Pulau Pinang
 7. Pahang 
 8. Terengganu
 9. Kelantan
 10. Melaka
 11. Negeri Sembilan
 12. Johor
 13. Sabah 
 14. Sarawak
16 Buku Kos Purata Semeter bil.2 2015
17 Jadual Kadar Harga Kerja-Kerja Penyiasatan Tapak
18 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 1/2016
19 Value Engineering Apllication Guideline Part 1
20 Value Engineering Apllication Guideline Part 2
21 Pelan Strategik JKR 2016-2020
22 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 2/2016
23 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 3/2016
24 Prosedur Syarikat Utiliti kepada JKR  (link is external)
25 Technical Updates Cawangan Jalan Keluaran 4/2016
26 PENGHURAIAN KERJA SKIM PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN BAGI KUMPULAN PELAKSANA JA29 HINGGA JA38
27 BUKU STATISTIK JALAN EDISI 2015
28 BUKU STATISTIK JALAN EDISI 2016
29 MANUAL PENARAFAN HIJAU: SCORECARD PETENDER

 

Malay
Document: , , , , , , , Private document: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,