No Nama Email (.jkr [at] 1govuc.gov.my) No.Telefon Fax
1 Dato' Ir. Hj. Mohd Jamal bin Sulaiman
PENGARAH
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
JamalS 03-2618 8429 03 - 2618 8441
2 Marziah binti Mansor
SETIAUSAHA PEJABAT
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Marziah 03 - 2618 8424 03 - 2618 8441
3 Adnan bin Hj Mohd Nasir
KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Bhg. Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
AdnanNasir 03 - 26188601 03-26188649
4 KOSONG
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Pengurusan Sumber Manusia,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
  03-26188602 03-26188649
5 Ruzita binti Zainal
KETUA BAHAGIAN PENYELARASAN & KHIDMAT SOKONGAN
Bhg. Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Ruzita 03 - 26188705 03 - 26948477
6 Ir. Hashim bin Buyu
KETUA BAHAGIAN PEMBANGUNAN SKIM KEJURUTERAAN
Bhg. Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
HashimB 03 - 26188619 03 - 269188678
7 Nor Muriya binti Abdullah
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Pembangunan Skim Kejuruteraan,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
NorMuriya 03 - 26188604 03 - 26188678
8 Sr Siti Baizura binti Mohamad Noor
KETUA BAHAGIAN AUDIT DAN INTEGRITI
Bhg. Audit & Integriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Baizura 03 - 26188613 03-26188708
9 Tengku Nurliana binti Tengku Ibrahim
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Audit & Intergriti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
TgLiana 03 - 26188614 03-26188708
10 Ir. Hjh. Ruhani binti Hj. Ali
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bhg. Pengurusan Kualiti,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Rohania 03 - 26188607 03 - 26112302
11 KOSONG
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Pengurusan Kualiti,
Cawangan Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
  03 - 26188608 03 - 26112302
12 Ir. Hj. Badioezaman bin Ab. Khalik
KETUA BAHAGIAN SEKRETARIAT
Bhg. Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
badio 03 - 26188609 03 - 26188743
13 Noor Azren Bt. Ishak
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Sekretariat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 31, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
Azren 03 - 26188610 03 - 26188743
14 Hj. Mohd Razali bin Derahman
KETUA BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT
Bhg. Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
MDRAZALI 03 - 26188603 03 - 26910312
15 Noorharyani binti Hussin
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 30, Blok G , Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
Noorharyani 03 - 26188606 03 - 26910312
16 Samsul Khamariah binti Hamzah
KETUA UNIT PERPUSTAKAAN & SUMBER MAKLUMAT
Unit Perpustakaan & Sumber Maklumat,
Bhg. Komunikasi Korporat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
SamsulKhamariah 03 - 26107030 03 - 26921202
17 Zainah binti Mohd Said
KETUA BAHAGIAN KEWANGAN DAN AKAUN
Bhg. Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
ZainahMS 03 - 26107400 03 - 26941015
18 Nurul Fatwa binti Ahmad Bakri
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Kewangan & Akaun,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 2, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Fatwa 03 - 26107401 03 - 26941015
19 Ir. Sheikh Ismail bin Sheikh Salleh
KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN PERUBAHAN DAN PRESTASI
Bhg. Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur
shismail 03 - 26188612 03-26188708
20 Siti Haironiza binti Jeman
PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Pengurusan Perubahan dan Prestasi,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 32, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
SitiHaironiza 03 - 26188612 03-26188708
21 Ahmad bin Daud
KETUA BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Bhg. Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Ahmada 03 - 26107040 03 - 26112909
22 Norlaila Muhamad
SETIAUSAHA PEJABAT
Bhg. Teknologi Maklumat,
Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,
Tingkat 16, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,50582 Kuala Lumpur
laila.m 03 - 26108279 03 - 26112909