No Nama Email (.jkr [at] 1govuc.gov.my) No.Telefon Fax
1 Dato' Dr. Meor Abdul Aziz bin Osman
PENGARAH KANAN
Pejabat Pengarah Kanan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 5, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
drmeor 03-26108040 03-26910663
2 Nur Maizura Bismi binti Mohamad
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah Kanan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 5, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
maizura 03-26108041 03-26910663
3 Imran bin Pilus
PENOLONG PENGARAH KANAN
Pejabat Pengarah Kanan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 5, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
imran 03-26107940 03-26910663
4 Ahmadi Tarmizi bin Othman
PENOLONG PENGARAH
Pejabat Pengarah Kanan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 5, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
ahmadi 03-26107041 03-26910663
5 Ir. Abdul Mutalif bin Abdul Hameed
PENGARAH
PAKAR KEJURUTERAAN JALAN DAN JAMBATAN
Pejabat Pengarah Pakar Kej. Jalan dan Jambatan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 20, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
talif 03 - 26181201 03 - 40420422
6 KOSONG
SETIAUSAHA PEJABAT
Pejabat Pengarah,
Bah. Pakar Kej. Jalan dan Jambatan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 20, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.
  03 - 26181202 03 - 40420422
7 Hjh. Mariam binti Ibrahim
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 15, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
MariamI 03 - 26107184 03 - 26925475
8 Norazlina binti Umar
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 15, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
norazlinaU 03 - 26108390 03 - 26925475
9 Ir. Lai Khin Onn
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Portfolio,
Cawangan Jalan,
Tingkat 9, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
kolai 03 - 26107830/ 26985617 03 - 26918160
10 Sr. Zainul Abidin bin Saad
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Kontrak dan Ukur Bahan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 15, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jln Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Zainul 03 - 26107731 03 - 26926361
11 Ir. Hj. Asraruddin bin Jaafar
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Projek Timur,
Cawangan Jalan,
Tingkat 4, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
Asrar 03 - 26108666 03 - 26938415
12 Norhidayah binti Kamarudin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek Timur,
Cawangan Jalan,
Tingkat 4, Blok A (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
NorhidayahK 03-26107438 03-26938415
13 Hj. Abdul Rahman bin Idris
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Projek Selatan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 3, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
RahmanI 03 - 26108680 03 - 26925010
14 Ghazali bin Mohd Noor
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Projek Utara,
Cawangan Jalan,
Tingkat 9, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
ghazaliMN 03 - 26107623 03 - 26973004
15 Suhana binti Hamzah
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek Utara,
Cawangan Jalan,
Tingkat 9, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
suhanah 03 - 26107652 03 - 26973004
16 Ir. Hj. Mat Rosly bin Mat Daud
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Projek Tengah,
Cawangan Jalan,
Tingkat 4, Blok B (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
MROSLY 03 - 26108670 03 - 26933160
17 Siti Khadijah binti Samsuddin
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek Tengah,
Cawangan Jalan,
Tingkat 4, Blok B (Lama), Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
KhadijahSamsudin 03-26108671 03-26933160
18 Anwer Baig bin Abd Kader Baig
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Projek Luar Bandar,
Cawangan Jalan,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
ANWER 03 - 26107134 03 - 26989309
19 Ir. Hj. Che Kamaruddin bin Bahar
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pengurusan Projek Pelbagai,
Cawangan Jalan,
Tingkat 9, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
chedin 03 - 26108600 03 - 26936204
20 Inda Rohayu binti Osman
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Pengurusan Projek Pelbagai,
Cawangan Jalan,
Tingkat 9, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
IndaRohayu 03 - 26108601 03 - 26936204
21 Dato' Ir. Hj. Che Noor Azeman bin Yusoff
PENGURUS BESAR KANAN PEMBINAAN
Pasukan Projek ECER,
Cawangan Jalan,
Aras 2, Blok C (Dewan Tan Sri Mahfuz Khalid),
Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
CNAZEMAN 03-26108100 03-26111068
22 Ir. Hj. Othman bin Ibrahim
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Unit Projek Khas Kumpulan I,
Pejabat Tapak JKR,
C-3-2, Dataran Sentral,
70200 Seremban, Negeri Sembilan
OTHMANI 06 - 7648653 06 - 7644580
23 Zulkefly bin Idris
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Unit Projek Khas Kumpulan II,
Projek Enstek dan Projek PD,
Negeri Sembilan
Zulkefly 012-3719142  
24 Tn. Hj. Abd. Rahman bin Abdul Aziz
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Unit Projek Khas Kumpulan III,
Tingkat 10, Blok F, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur
ARahmanAA 03 - 26108375 03 - 26989309
25 Ir. Abd Rahman bin Salleh
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Reka Bentuk Jambatan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 21, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
ARahmanS 03-26181211 03-26181319
26 Rabiatun Hasni binti Abu Hassan
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Reka Bentuk Jambatan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 21, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Rabiatun 03-26181340 03-26181319
27 Ir. Razhiah binti Wahab
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bah. Reka Bentuk Jalan 1 dan Kej. Geometri,
Cawangan Jalan,
Tingkat 25, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No. 50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
RAZHIAH 03-26187260 03-26181319/     03-40411993
28 Nurulikhwane binti Razak
SETIAUSAHA PEJABAT
Bah. Reka Bentuk Jalan 1 dan Kej. Geometri,
Cawangan Jalan,
Tingkat 25, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
ikhwane 03-26187261 03-26181319/ 03-40411993
29 Ir. Mohd Akhir bin Ismail
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Reka Bentuk Jalan 2 dan Kejuruteraan Hidrologi dan Perparitan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 25, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Mdakhir 03-26184688 03-40412009
30 Ir. Abdul Mutalif bin Ab Hameed
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Reka Bentuk Jalan 3 dan Kejuruteraan Pavement,
Cawangan Jalan,
Tingkat 25, Menara PJD,
No.50, Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur
Talif 03-26184697 03-40412013
31 Ir. Leow Choon Heng
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Reka Bentuk Jalan 4 & Kej. Trafik,
Cawangan Jalan,
Tingkat 26, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
CHLEOW 03-26184671 03-40412019
32 Ir. Mohd Azahar bin Don
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Penilaian Kesan Trafik,
Cawangan Jalan,
Tingkat 3A, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
AzaharDon 03-26184677  
33 Ir. Abdul Rahman bin Baharudin
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Kej. Forensik,
Cawangan Jalan,
Tingkat 20, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
ARAHMANB 03-26181203 03-40411928
34 Zarina binti Hj. Elias
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Kej. Forensik,
Cawangan Jalan,
Tingkat 20, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
zarina 03-26181204 03-40411928
35 Muhamad Rahimi bin Abdullah
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Audit Keselamatan Jalan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 25, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Mrahimi 03-26184512 03-40411985
36 Siti Zubaidah binti Badri
SETIAUSAHA PEJABAT
Bahagian Audit Keselamatan Jalan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 25, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
SitiZubaidah 03-26184516 03-40411985
37 Ir. Hj. Azhari bin Shaharuddin
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Program Keselamatan Jalan,
Cawangan Jalan,
Tingkat 25, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
AzhariS 03-26184672 03-40411987
38 Ir. Hj. Wan Abdul Rahman bin Wan Hassan
KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN
Bahagian Pembangunan, Inovasi dan Standard,
Cawangan Jalan,
Tingkat 26, Menara PJD, Ibu Pejabat JKR Malaysia,
No.50, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
WARahman 03-26184673 03-40412024