Melayu

Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam (LKPPA) yang telah bersidang pada 17 Februari 2015 telah bersetuju meluluskan pemangkuan bagi pegawai-pegawai di Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA) yang berikut:

 

YBrs. Ar. Sutina binti Ghazali          
Arkitek Gred Utama C ke ke Gred Utama B
Pengarah Kanan
Cawangan Arkitek
Jabatan Kerja Raya
mulai 16 Mac 2015.  
   Encik Kamaluddin bin Haji Abdul Rashid
Jurutera Awam Gred Utama C ke Gred Utama B
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
Jabatan Kerja Raya
mulai 16 Mac 2015. 
   YBrs. Sr. Fadzilah binti Abdul Samad          
Juruukur Bahan Gred Utama C ke Gred Utama B
Pengarah Kanan
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
mulai 16 Mac 2015. 
   YBrs. Sr. Hajah Rozita binti Yahya          
Juruukur Bahan Gred J54 ke Gred Utama C
Pengarah Khidmat Pakar
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
Jabatan Kerja Raya
mulai 16 Mac 2015. 
   YBrs. Ir. Muhammad Azman bin Jamrus          
Jurutera Awam J54 ke Gred Utama C
Pengarah Khidmat Pakar dan Pengurusan
Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
Jabatan Kerja Raya

 

Related Posts