Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) Jabatan Kerja Raya Malaysia

  • Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam merupakan nama khusus bagi pegawai yang dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sekerja sepertimana dikehendaki dalam PP 18/2005.
  • Rakan Pembimbing merupakan agen penggerak kepada perlaksanaan budaya kerja kelas pertama dalam perkhidmatan awam.
  • Ia diwujudkan dengan objektif bagi menyediakan perantaraan untuk memberi peluang pegawai berfungsi secara efektif dalam usaha membantu Pengurus Sumber Manusia di agensi.
  • Disamping itu, Rakan Pembimbing juga bervisi menjadi peyumbang kepada usaha modal insan dalam Pengurusan Sumber Manusia 

Pengenalan

Maklumat lanjut sila klik disini (link is external)

Melayu
Document: , ,