Date: Selasa, Ogos 8, 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia telah mengeluarkan arahan menjalankan tugas Pengarah Cawangan seperti berikut:

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dirujuk kepada Pengarah Cawangan berkenaan, terima kasih.