Date: Selasa, Februari 14, 2023

Adalah dimaklumkan, YBrs. Sr Zulkepli bin Yamat, Pengarah Perkhidmatan Ukur Bahan, Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan, Ibu Pejabat JKR Malaysia telah dilantik sebagai Pengarah Kanan, Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan, Ibu Pejabat JKR Malaysia, memangku Gred Utama B pada 7 Februari 2023.

Sehubungan itu, YBrs. Sr Zawiyah binti Kassim diarah menjalankan tugas Pengarah Perkhidmatan Ukur Bahan, Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan, Ibu Pejabat JKR Malaysia termasuk sebagai Pegawai Penguasa (SO) dan Pengarah Projek (PD), di mana yang berkenaan di samping menjalankan tugas hakiki beliau, berkuatkuasa pada 7 Februari 2023 sehingga jawatan diisi secara hakiki.