Date: Selasa, Februari 20, 2018

Sukacita dimaklumkan bahawa Pejabat Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia telah mengeluarkan arahan menjalankan tugas Pengarah Bahagian dan JKR Negeri seperti berikut:Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dirujuk kepada Pengarah - pengarah berkenaan, terima kasih