Date: Khamis, Jun 15, 2017

Sukacita dimaklumkan bahawa Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia telah mengeluarkan arahan menjalankan tugas Pengarah Kanan seperti berikut:

Oleh yang demikian, diharap seluruh warga JKR mengambil maklum dan memastikan urusan surat-menyurat dan lain-lain urusan yang berkaitan dirujuk kepada Pengarah Kanan dan Pengarah berkenaan, terima kasih.