BIL

NAMA BORANG

PENGGUNA

PENERIMAAN BORANG 

TINDAKAN/KELULUSAN

 1.

Borang Maklumbalas Pelanggan (link is external)

Semua kakitangan JKR dan orang awam

Bahagian Komunikasi Korporat, CPK

Bahagian Komunikasi Korporat, CPK

 2.

Borang Tempahan Menggunakan Bas Jabatan  (link is external)   

Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

 3.

Borang Tempahan Bilik Mesyuarat Tingkat 2, Blok F (link is external)

Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

 4.

Borang Permohonan Pas Keselamatan Tetap/ Sementara (link is external)

Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

 5.

Borang Permohonan Pelekat Kenderaan (link is external)

Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

 6.

Borang Permohonan Tempahan Dewan Serbaguna Tan Sri Mahfuz Khalid  (link is external)

Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan, CPK

Kementerian Kerja Raya

 7.

Borang Permohonan Penggunaan Telefon Bimbit (Handphone) (link is external)  

Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan (Cawangan masing-masing)

Kementerian Kerja Raya

 8.

Borang Keluar Masuk Waktu Pejabat (link is external)

Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan (Cawangan masing-masing)

Bahagian Penyelarasan dan Khidmat Sokongan (Cawangan masing-masing)

 9.

Senarai Semak Bayaran (link is external)

 Semua kakitangan Ibu Pejabat JKR

 Bahagian Kewangan & Akaun, CPK

 Bahagian Kewangan & Akaun, CPK

 10

 Borang Permohonan Akaun Email (link is external)

 Semua kakitangan JKR

 Bahagian Teknologi Maklumat, CPK

 Bahagian Teknologi Maklumat, CPK

 

Melayu
Document: