Pengarah : PUAN SAMINI BINTI HAJI OMAR
Setiausaha Pejabat : NOR AZIAH BINTI MOHD ALI

Alamat Pejabat :

Pejabat Pengarah
Cawangan Kerja Bangunan Am 2
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tingkat 15, Menara PJD
No. 50, Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

 

No. Tel   : 03-2618 7254
No. Fax  : 03-2618 7235

Objektif

Mengutamakan pelanggan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kejayaan pelaksanaan projek pembangunan dari peringkat perancangan sehingga peringkat penyerahan projek dengan memastikan projek menepati kos, kualiti dan tempoh masa yang ditetapkan bagi pelanggan.

Fungsi

  • Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menyelia projek-projek pembangunan.
  • Mengurus dan mentadbir kontrak dari peringkat 'inception' hingga penyerahan projek.
  • Merancang, mengawal selia, memantau dan mengurus kewangan projek.
  • Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Kementerian dan agensi kerajaan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan.