Pengarah : Ir. SHUKRI BIN ISHAK
Setiausaha Pejabat : ARIANI BINTI IBRAHIM

Alamat Pejabat :

Pejabat Pengarah
Cawangan Kerja Kesihatan
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Tingkat 17, 20-23, Blok G
Jalan Sultan Salahuddin
50480 Kuala Lumpur 


No. Tel.  : 03-2618 9234
No. Fax  : 03-2618 9377

 

Objektif

Menyerahkan projek kesihatan dan perubatan yang menepati kualiti masa dan kos yang ditetapkan.

Fungsi

  • Sebagai pakar dalam bidang reka bentuk kemudahan-kemudahan perubatan, kesihatan, makmal dan yang berkaitan.

  • Bertindak sebagai penasihat teknikal kepada pihak jabatan pelanggan khasnya dan kerajaan amnya.

  • Mengurus dan menyelaras projek-projek yang dipertanggungjawabkan.

  • Membantu jabatan pelanggan dalam penyediaan kertas rancangan dan belanjawan projek-projek pembangunan mereka.