FIKRAH KETUA PENGARAH KERJA RAYA

 
Penyampaian amanat kepada kakitangan JKR Alor Gajah oleh YBhg. Dato’ Sri KPKR. Antara amanat yang disampaikan adalah:
  • Melaksanakan kerja dan tugasan yang diberikan dengan baik dan berintegriti.
  • Warga kerja JKR juga perlu bersama-sama menjaga kebersihan pejabat dan menjadikannya sebagai amalan oleh setiap kakitangan.
  • Setiap pelaksanaan tugas dan kerja yang dipertanggungjawabkan wajib mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mendokumentasikan segala proses kerja dan sebaik-baiknya setiap keputusan atau tindakan yang diputuskan seharusnya dibuat dalam bentuk jawatankuasa.
  • Bekerja sebagai satu pasukan agar kegemilangan JKR dapat dikembalikan.
  • Warga JKR memainkan peranan sebagai ‘mata dan telinga’ dengan menyiasat aduan oleh orang awam samaada ianya betul atau palsu.
  • Melaksakan kerja dengan jujur dan amanah kerana ianya merupakan satu ibadah.
 
 
Penyampaian amanat kepada kakitangan JKR Kuala Pilah oleh YBhg. Dato’ Sri KPKR. Antara amanat yang disampaikan adalah:
 
-Semangat Teamwork di kalangan warga JKR termasuklah di peringkat kumpulan sokongan perlu dipupuk agar kegemilangan JKR dapat dikembalikan semula. 
 
-Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya telah menetapkan KPI kepada JKR supaya mulai tahun 2017 :
 
1) Sekurang-kurangnya 50% dari jumlah projek yang siap mestilah siap bersama dengan 3 dalam 1 iaitu Sijil Perakuan Siap Kerja, Lukisan Siap Terbina (as-built drawing) dan juga Sijil Perakaun Muktamad (Statement of Final Account)
 
2) Tempoh bayaran kemajuan samaada bayaran tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada Pegawai Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan dan juga tuntutan bayaran kontraktor, pembekal dan sebagainya hendaklah di dalam tempoh 7 hari.
 
3) Bilangan projek yang mempunyai EOT tidak melebihi 30%
 
-Melaksanakan kerja dan tugasan yang diberikan dengan baik dan berintegriti iaitu mengikut kontrak, spesifikasi dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mendokumentasikan segala proses kerja dan sebaik-baiknya setiap keputusan atau tindakan yang diputuskan seharusnya dibuat dalam bentuk jawatankuasa.Mana-mana kerja yang dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi hendaklah diberi amaran secara bertulis ataupun lisan kepada kontraktor dan pegawai bolehlah memaklumkan kepada Jurutera Daerah ataupun Pengarah sekiranya amaran tersebut tidak diterima oleh pihak yang terlibat.
 
-Imej JKR agak tercalar sejak akhir-akhir ini dan sekiranya terdapat aduan walaupun tidak dapat disahkan secara bertulis namun Pengurusan atasan JKR cuba sedaya upaya dimana akan dibuat siasatan dan akan memindahkan pegawai yang terlibat. Pegawai yang dipindahkan tersebut diharap menganggap tindakan tersebut sebagai satu penghijrahan demi kebaikan.Diharap pegawai yang terlibat dengan pertukaran dan perpindahan mematuhi arahan perpindahan tersebut dan menganggap ianya lumrah sebagai penjawat awam yang betanggungjawab kepada jabatan.
 
-Pegawai yang terlibat dengan projek hendaklah memastikan setiap aktiviti yang berlaku di tapak dicatat di dalam buku harian tapak kerana apabila projek tersebut terlibat dengan audit maka catatan dan juga buku harian tapak yang dikemaskini akan membantu pegawai dalam menghadapi audit.
 
-Pengurusan Atasan JKR sedang mengambil inisiatif untuk memulihkan imej JKR yang telah tercalar dengan mengadakan lawatan ke Pejabat Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan diharap seluruh warga JKR mengamalkan integriti di dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Sebagai contoh di musim perayaan baru-baru ini Ibu Pejabat JKR telah sediakan banting dan banner mengenai JKR tidak mengamalkan budaya memberi hadiah dan menerima hadiah.
 
-Warga JKR memainkan peranan sebagai ‘mata dan telinga’ dengan menyiasat aduan oleh orang awam samaada ianya betul atau palsu.Pastikan jalan-jalan negeri dan persekutuan iaitu guardrail,rumput, bahu jalan disenggara dengan baik dan tiada lubang dan air bertakung di selekoh-selokoh yang boleh membahayakan pengguna jalanraya.
 
-YB Menteri Kerja Raya dan juga KSU KKR telah bersetuju untuk menaikkan nilai deposit untuk kerja-kerja HDD dan sebagainya. Cawangan Fasiliti Senggara Jalan akan mengeluarkan pekeliling dan surat untuk menguatkuasakan arahan ini untuk digunapakai disetiap daerah dan juga negeri.
 
-Pengurusan JKR yang ada sekarang mempunyai barisan kepimpinan dan semangat kerja berpasukan yang baik dan ini diakui oleh KSU Kementerian Kerja Raya di mana aduan daripada Kementerian pelanggan adalah berkurangan pada masa ini.
 

 

Penyampaian amanat kepada kakitangan JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur oleh YBhg. Dato’ Sri KPKR. Antara amanat yang disampaikan adalah:
 
-YBhg. Dato' Sri KPKR berbangga dengan pencapaian JKR WPKL kerana berjaya menyiapkan projek 3 dalam 1 sebanyak 11 bilangan projek dimana ini menunjukkan semangat kerja berpasukan yang tinggi dikalangan warga kerja JKR WPKL yang mana ini merupakan KPI yang telah ditetapkan oleh YBhg. Dato' Sri KSU Sekurang-kurangnya 50% dari jumlah projek yang siap mestilah siap bersama dengan 3 dalam 1 iaitu Sijil Perakuan Siap Kerja, Lukisan Siap Terbina (as-built drawing) dan juga Sijil Perakaun Muktamad (Statement of Final Account).
 
-YBhg. Dato' Sri KPKR juga menekankan bahawa matlamat utamanya adalah untuk menaikkan semula imej JKR seperti ditahun 70an dan 80an dan memaklumkan semasa Majlis Perasmian Menara Kerja Raya oleh YAB Perdana Menteri telah mengucapkan syabas dan tahniah kepada JKR yang telah berjaya membina menara yang menjadi ikon dan kebanggaan kepada negara begitu juga semasa YAB Perdana Menteri merasmikan Jambatan Batang Sadong di Sarawak, beliau juga telah memuji dan menyanjung JKR di dalam melaksanakan projek infrastruktur negara.
 
-Kementerian Kewangan telah mengeluarkan Surat Arahan Pelaksanaan Pre Approved Plan (PAP) dimana telah menetapkan keperluan untuk semua Agensi Kerajaan menggunakan Pre-Approved Plan (PAP) bagi bangunan Kerajaan yang telah disediakan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) untuk projek RMKe-11.Syarat ini adalah mandatori untuk dipatuhi oleh semua Agensi Kerajaan.
 
-YBhg. Dato' Sri KSU telah menetapkan bilangan projek yang mempunyai EOT tidak melebihi 30% dimana hanya 4 fasal sahaja yang boleh diluluskan EOT.
 
-Pengurusan JKR dan KKR yang ada sekarang mempunyai barisan kepimpinan dan semangat kerja berpasukan yang baik dan ini diakui oleh KSU Kementerian Kerja Raya di mana aduan daripada Kementerian pelanggan adalah berkurangan pada masa ini dan YBhg. Dato' Sri KPKR menyarankan agar warga JKR meningkatkan lagi usaha dalam memantapkan lagi pencapaian JKR.
 
- YBhg. Dato' Sri KPKR telah menyarankan agar JKR menggunakan teknologi-teknologi yang baru. JKR telah memperkenalkan beberapa teknologi baru di antaranya teknologi pembinaan jambatan tanpa tiang intermediate. Ini telah dibuktikan semasa lawatan YB Menteri Kerja Raya ke projek pembinaan Jambatan di daerah Grik Perak di mana pembinaan jambatan tersebut tanpa tiang sepanjang 100 meter dan ini dapat mengurangkan kos senggaraan yang terlibat.
 
- Tempoh bayaran kemajuan samaada bayaran tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada Pegawai Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan dan juga tuntutan bayaran kontraktor, pembekal dan sebagainya hendaklah di dalam tempoh 7 hari.
 
- Arahan perpindahan yang dikeluarkan haruslah dipatuhi oleh setiap pegawai kerana sekiranya dipindahkan pegawai yang terlibat akan dapat menambah ilmu pengetahuan di tempat yang baru begitu juga dapat meningkatkan kompetensi pegawai yang terlibat.
 
-Melaksanakan kerja dan tugasan yang diberikan dengan baik dan berintegriti, iaitu; mengikut kontrak, spesifikasi dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mendokumentasikan segala proses kerja dan sebaik-baiknya setiap keputusan atau tindakan yang diputuskan seharusnya dibuat dalam bentuk jawatankuasa. Mana-mana kerja yang dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi hendaklah diberikan amaran secara bertulis ataupun lisan kepada kontraktor dan pegawai bolehlah memaklumkan kepada Jurutera Daerah ataupun Pengarah sekiranya amaran tersebut tidak diterima oleh pihak yang terlibat.
 
-Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pelajaran telah berbincang dan bermesyuarat untuk melaksanakan projek-projek di bawah kategori sekolah daif. YAB Perdana Menteri telah mengumumkan di dalam belanjawan pada bulan Oktober 2016 yang lalu di mana sebanyak 30 buah akan dibina di Negeri Sarawak dan Sabah manakala 60 buah lagi di Semenanjung. JKR WPKL diminta bersedia dan diminta projek tersebut dapat dilaksanakan segera sebaik senarai sekolah-sekolah tersebut diumumkan kelak. Arahan telah dikeluarkan di mana projek ini perlu disiapkan dalam tempoh 2 bulan sahaja.
 
-Kemesraan perlu diwujudkan dengan media dengan memberi input dari segi aspek teknikal tetapi hendaklah dikawal dengan tidak menyentuh mengenai dasar dan polisi jabatan.
 
-Unit Pelaksanaan Projek Awam (UPPA) telah ditubuhkan di ICU JPM dimana unit ini akan melaksanakan projek-projek bangunan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan secara tidak langsung projek di bawah cawangan Kerja Bangunan Am 1 akan berkurangan dan mulai pada tahun 2017 projek -projek di bawah JPM akan dilaksanakan oleh UPPA.Pihak pengurusan akan mengkaji semula penempatan di CKBA 1 ini dan ada pegawai yang terlibat akan dibawa kepada CKBA 2 dan cawanagan-cawangan lain yang kekurangan staff.

 

Penyampaian amanat kepada kakitangan JKR Sepang oleh YBhg. Dato’ Sri KPKR. Antara amanat yang disampaikan adalah:
 
- YBhg. Dato' Sri KPKR telah memuji JKR Daerah Sepang kerana telah berjaya membina dan menyiapkan bangunan JKR Daerah Sepang yang mempunyai rekabentuk dalaman yang menarik, iaitu; tanpa menggunakan siling dengan sistem elektrikal dan mekanikal tersusun rapi dan menjimatkan kos. Kejayaan JKR Daerah Sepang membina bangunan tanpa menggunakan siling ini akan diwar-warkan kepada HODT untuk diaplikasi di projek-projek akan datang. 
 
-Teamwork di kalangan warga JKR termasuklah di peringkat kumpulan sokongan perlu dipupuk agar kegemilangan JKR dapat dikembalikan semula. 
 
- YBhg. Dato' Sri KPKR telah berkongsi rakaman ucapan YAB Perdana Menteri di dalam Majlis Perasmian Menara Kerja Raya pada 7 Disember 2016 yang lalu di mana ianya merupakan detik bersejarah JKR apabila ianya dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia. 
 
- JKR sebagai pencabar dan penggerak khususnya dari aspek teknikal. YAB Perdana Menteri telah menyarankan agar JKR bukan hanya merekabentuk dan melaksanakan projek-projek yang biasa tetapi bergerak ke hadapan dengan menjadi agen perubahan untuk memacu pembangunan negara dengan menggunakan teknologi yang baru dan kreatif.
 
-JKR perlu menyahut saranan daripada YAB Perdana Menteri ini bagi mengembalikan zaman kegemilangan JKR agar menjadi jabatan yang terbaik di Malaysia.
 
- YB Menteri Kerja Raya dan juga KSU KKR telah bersetuju untuk menaikkan nilai deposit untuk kerja-kerja HDD dan sebagainya. Cawangan Fasiliti Senggara Jalan telah mengeluarkan pekeliling dan surat untuk menguatkuasakan arahan ini dan Jurutera Daerah diminta agar bertegas dengan syarikat utiliti agar perkara ini dapat dilaksanakan disamping memastikan jalan-jalan yang diselenggara di bawah JKR berada dalam keadaan baik dan selamat.
 
-Warga JKR memainkan peranan sebagai ‘mata dan telinga’ dengan menyiasat aduan oleh orang awam samaada ianya betul atau palsu. Pastikan jalan-jalan negeri dan persekutuan disenggara dengan baik dan tiada lubang dan air bertakung di selekoh-selokoh yang boleh membahayakan pengguna jalanraya. JKR daerah diminta bertegas dengan konsensi yang dilantik di dalam melaksanakan kerja-kerja selenggaraan jalan demi memastikan jalan-jalan sentiasa berkeadaan baik.
 
-Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya telah menetapkan KPI kepada JKR supaya mulai tahun 2017 :
 
1) Sekurang-kurangnya 50% dari jumlah projek yang siap mestilah siap bersama dengan 3 dalam 1 iaitu Sijil Perakuan Siap Kerja, Lukisan Siap Terbina (as-built drawing) dan juga Sijil Perakaun Muktamad (Statement of Final Account)
 
2) Tempoh bayaran kemajuan samaada bayaran tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran kepada Pegawai Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan dan juga tuntutan bayaran kontraktor, pembekal dan sebagainya hendaklah di dalam tempoh 7 hari.
 
3) Bilangan projek yang mempunyai EOT tidak melebihi 30%
 
 
-YAB Perdana Menteri telah menyarankan agar JKR menggunakan teknologi-teknologi yang baru. JKR telah memperkenalkan beberapa teknologi baru di antaranya teknologi pembinaan jambatan tanpa tiang intermediate. Ini telah dibuktikan semasa lawatan YB Menteri Kerja Raya ke projek pembinaan Jambatan di daerah Grik Perak di mana pembinaan jambatan tersebut tanpa tiang sepanjang 100 meter.
 
-Pengurusan JKR yang ada sekarang mempunyai barisan kepimpinan dan semangat kerja berpasukan yang baik dan ini diakui oleh KSU Kementerian Kerja Raya di mana aduan daripada Kementerian pelanggan adalah berkurangan pada masa ini.
 
-Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pelajaran telah berbincang dan bermesyuarat untuk melaksanakan projek-projek di bawah kategori sekolah daif. YAB Perdana Menteri telah mengumumkan di dalam belanjawan pada bulan Oktober 2016 yang lalu di mana sebanyak 30 buah akan dibina di Negeri Sarawak dan Sabah manakala 60 buah lagi di Semenanjung. Jurutera Daerah diminta bersedia dan diminta projek tersebut dapat dilaksanakan segera sebaik senarai sekolah-sekolah tersebut diumumkan kelak. Arahan telah dikeluarkan di mana projek ini perlu disiapkan dalam tempoh 2 bulan sahaja.
 
-Pengurusan JKR telah mencadangkan mulai penilaian LNPT tahun 2016 hanya 1% pegawai sahaja di organisasi samaada di daerah atau negeri yang akan mendapat markah LNPT 95% dan ke atas. JKR telah ditegur oleh Ketua Setiausaha Negara dimana JKR merupakan organisasi yang mempunyai markah LNPT yang tinggi berbanding prestasi yang kurang memuaskan.
 
-Pihak pengurusan akan memperkenalkan beberapa kriteria baru untuk kenaikan pangkat di mana untuk tahun 2017 dicadangkan untuk LNPT sebanyak 70% tiga tahun berturut-turut, 25% untuk sesi temuduga dan 5% untuk pegawai profesional iaitu Ir,Ar atau Sr.  
 
-Melaksanakan kerja dan tugasan yang diberikan dengan baik dan berintegriti, iaitu; mengikut kontrak, spesifikasi dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mendokumentasikan segala proses kerja dan sebaik-baiknya setiap keputusan atau tindakan yang diputuskan seharusnya dibuat dalam bentuk jawatankuasa. Mana-mana kerja yang dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi hendaklah diberikan amaran secara bertulis ataupun lisan kepada kontraktor dan pegawai bolehlah memaklumkan kepada Jurutera Daerah ataupun Pengarah sekiranya amaran tersebut tidak diterima oleh pihak yang terlibat.