Date: Rabu, November 1, 2017

Adalah dimaklumkan bahawa pihak JK Induk Pelaksana Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) 2017 bersetuju untuk melanjutkan tarikh tutup penyertaan bagi Pertandingan Video Pendek. Sehubungan dengan itu, tarikh tutup bagi penghantaran penyertaan kepada urus setia BBK KKR adalah pada 6 November 2017 (Isnin) pukul 12.00 tengah hari. Klik di sini untuk Terma dan Syarat Pertandingan tersebut.

Sebarang pertanyaan dan maklum balas mengenai pertandingan tersebut, Tuan/Puan bolehlah menghubungi urus setia seperti berikut:

Cik Nur Alyaa binti Mohd Ridzuan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tel: 03-27714051
Emel: alyaa [at] kkr.gov.my ( (link sends e-mail));  atau

Encik Muhd Aidil Afif bin Sabudin
Bahagian Khidmat Pengurusan
Tel: 03-27714071
Emel: aidil [at] kkr.gov.my ( (link sends e-mail)).

Perhatian dan penyertaan pihak Tuan/Puan sangatlah dialu-alukan dan diucapkan terima kasih.

Sekian.