Date: Jumaat, Februari 5, 2016
MAKLUMAN BERKENAAN ARAHAN PENANGGUNGAN KERJA 
 
Dimaklumkan Pegawai-pegawai berikut telah diarahkan untuk menanggung kerja:
 
1. Cawangan Kerja Pendidikan
 
     Nama : YBhg.Dato'Ir.Mohamad Sahimi b Hj.Arshad
     Jawatan : Ketua Penolong Pengarah Kanan
     Jawatan yang ditanggung : Pengarah Pasukan Projek Khas (Bangunan)
     Tempoh : 2 Feb 2016 - Jawatan diisi secara hakiki
 
2. Cawangan Jalan
 
     Nama : Ir. Abdul Mutalif bin Mohd Hameed
     Jawatan : Ketua Penolong Pengarah Kanan
     Jawatan yang ditanggung : Pengarah Bahagian Pakar, Kej. Awam dan Jambatan
     Tempoh :  2 Feb 2016 - Jawatan diisi secara hakiki
 
3. Cawangan Kerja Keselamatan
 
     Nama : Ir. Hanan bin Elias
     Jawatan : Ketua Penolong Pengarah Kanan
     Jawatan yang ditanggung : Pengarah Cawangan Kerja Keselamatan
     Tempoh :  2 - 12 Feb 2016